Aktualności
Badania
13 Stycznia
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2023-01-13

Naukowcy z UMCS opracowują atlas historyczny trzech polskich miast

Atlas historyczny obejmujący trzy miasta: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnicę opracują naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymali na ten cel ponad 925 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Atlas przygotowywany przez międzywydziałowy zespół kartografów i historyków UMCS stanowi kontynuację europejskiej serii wydawniczej Historic Towns Atlases, realizowanej pod patronatem International Commission for the History of Towns. W ramach serii europejskiej ukazało się do tej pory ponad 530 atlasów miast z 18 krajów. Dotychczas wydano 46 zeszytów miast polskich, a 5 kolejnych jest w trakcie opracowania.

Obszar województwa lubelskiego, i szerzej – dawnej Kongresówki, był dotychczas wykluczony z prac atlasowych w wyniku szczególnych okoliczności historycznych, które pozbawiły ten obszar jednolitej podstawy kartograficznej (map katastralnych) dla struktury własnościowej ziemi w XIX wieku. Z tego powodu badania tej części kraju są trudniejsze, wymagają pogłębionej kwerendy historycznej i kompilacji materiałów kartograficznych z różnych źródeł – wyjaśniają naukowcy.

Celem projektu realizowanego przez pracowników Katedry Geomatyki i Kartografii oraz Instytutu Historii UMCS jest przygotowanie nowej metodyki opracowania atlasów w obliczu skomplikowanej i niepewnej podstawy źródłowej. Wybrane miejscowości: Kazimierz Dolny, Puławy i Wąwolnica mają zróżnicowaną dynamikę rozwojową, dzięki czemu będą stanowiły ciekawy „poligon testowy”. W opinii recenzentów do silnych stron projektu lubelskich naukowców należą m.in. doskonałe przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych – w tym systemów informacji geograficznej i narzędzi WEB.

Projekt UMCS został wyłoniony w ostatnim konkursie NPRH spośród 85 zgłoszonych w module Dziedzictwo narodowe. Do finansowania zakwalifikowano 16 przedsięwzięć na łączną kwotę przeszło 15,6 mln zł. Lubelscy badacze otrzymali ponad 925 tys. zł.

Katarzyna Skałecka. źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)