Aktualności
Badania
14 Maja
Źródło: Kendal on Unsplash
Opublikowano: 2020-05-14

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego znaleźli sposób na odpady po lekach

Chemicy z Uniwersytetu Łódzkiego opracowali metodę zagospodarowania blisterów farmaceutycznych. Dzięki niej z 1 tony odpadów możliwe będzie odzyskanie około 200 kg aluminium i ok. 800 kg tworzywa PVC!

Blistery farmaceutyczne to największy odpad z grupy tworzyw sztucznych w farmaceutyce. W ich składzie dominują tworzywa sztuczne, głównie polichlorek winylu, oraz folia aluminiowa. Naukowcy z Wydziału Chemii UŁ opracowali sposób na to, jak z blisterów otrzymywać rozdzielone i pełnowartościowe komponenty. To rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale także ekologiczne.

Technologia polega na tym, że blistery posegregowane według koloru tworzywa PVC oraz sproszkowane w niskiej temperaturze do odpowiedniej granulacji np. 0,5 mm, umieszcza się w prototypowym zbiorniku według własnej konstrukcji. Dozuje się do niego również substancję ciekłą, rozdzielającą w procesie technologicznym komponenty blisterów farmaceutycznych. W prototypowym zbiorniku po ustaniu mieszania następuje separacja komponentów. Następnie wyjmuje się je: tworzywo PVC z górnej warstwy oraz aluminium z dolnej warstwy, wcześniej wypuszczając substancję ciekłą, rozdzielającą. Oba odseparowane komponenty kieruje się do suszenia powietrznego, nie mieszając tworzywa PVC z aluminium.

W metodzie tej wykorzystano określone zjawiska fizykochemiczne. Wpływają one na kierunek przemieszczania się odseparowanych komponentów w zbiorniku po rozdzieleniu blisterów farmaceutycznych. Mieszanina separacyjna używana w zbiorniku została tak dobrana, aby była niepalna i mało reaktywna w stosunku do komponentów blisterów. Może ona być wykorzystywana wielokrotnie aż do jej całkowitego zużycia, a składniki mieszaniny separacyjnej mają podobne napięcia powierzchniowe, sprzyjające wnikaniu cieczy pomiędzy warstwy komponentów blisterów.

Jak łatwo policzyć, z 1 tony odpadowych blisterów farmaceutycznych można odzyskać ok. 200 kg aluminium i ok. 800 kg tworzywa PVC. Recykling blisterów farmaceutycznych może być korzystny ekonomicznie i energetycznie, szczególnie w przypadku odpadów metali. Aluminium jest metalem zaliczanym do tzw. metali nieżelaznych, poszukiwanym i mającym duże zastosowanie w przemyśle ze względu na jego mały ciężar właściwy. Potwierdzono, że wydatek energii do wyprodukowania 1 kg aluminium ze złomu stanowi 1/10 wydatku energetycznego uzyskania aluminium z rudy. Wydatek energii do wyprodukowania 1 kg tworzywa PVC z odpadów stanowi 1/3 wydatku energetycznego uzyskania PVC z nowych komponentów. Odseparowany polichlorek winylu może nadawać się jako wypełniacz do produkcji artykułów gospodarstwa domowego, a także – po stopieniu – może być przetworzony jako materiały z tworzyw w budownictwie.

Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych został już opatentowany i zdobywa uznanie w kraju i za granicą. Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 w Kaohsiung (Tajwan) wynalazek otrzymał Złoty Medal oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills.

Wynalazek opracowali naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ (kierownik projektu), dr Ewa Miękoś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)