Aktualności
Badania
07 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-07

Naukowcy z UP w Lublinie pracują nad recepturami nutraceutyków

Opracowaniem receptur napojów o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała zajmą się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Otrzymali na ten cel ponad 8 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs „Szybka Ścieżka – Agrotech” skierowany był do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Ich celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Spośród 164 nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 54 projekty, na realizację których przeznaczono w sumie ponad 362 mln zł.

Jednym z beneficjentów konkursu został Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który w konsorcjum z firmą HOG Polska otrzymał  8,4 mln zł na opracowanie i wdrożenie pilotażowe produktów nutraceutycznych o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych. Jak informuje uczelnia, w ramach projektu zostaną opracowane dwa napoje o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała wraz z instalacją innowacyjnej linii produkcyjnej, funkcjonującej w zamkniętym obiegu.

W pierwszym etapie stworzone zostaną modelowe receptury bezpiecznych napojów o możliwie najwyższym poziomie akceptowalności konsumenckiej i najwyższej zawartości substancji bioaktywnych. Będą się one charakteryzowały obniżoną immunoreaktywnością. Do grupy ich odbiorców zaliczono m.in. kobiety karmiące, osoby dbające o zdrowie, dystrybutorów żywności funkcjonalnej, indywidualne gospodarstwa prowadzące hodowle zwierząt, producentów pasz dla zwierząt.

W pracach rozwojowych zostanie z kolei opracowany projekt, zestawienie i uruchomienie linii technologicznej wraz z wytworzeniem próbnych partii produktu. Jak zapewniają pomysłodawcy, produkcja będzie przyjazna środowisku i bezodpadowa, ponieważ 100% powstałych w jej wyniku produktów ubocznych zostanie wykorzystana w żywieniu zwierząt gospodarskich. Dlatego równolegle z badaniami wdrożeniowymi określona zostanie grupa docelowa zwierząt, dla których produkty uboczne będą wykazywały istotną wartość odżywczą.

W pracach nad stworzeniem napojów uczestniczyć będą naukowcy z czterech jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka; Instytutu Żywienia i Bromatologii; Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska oraz Centralnego Laboratorium Badawczego UP. Realizacja projektu rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do marca 2023 roku.

MK, źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)