Aktualności
Badania
22 Września
Fot. archiwum prywatne
Opublikowano: 2020-09-22

Naukowcy z UP w Lublinie zaprojektowali hydrofitową oczyszczalnię ścieków dla Olgi Tokarczuk

W Krajanowie, przy gospodarstwie polskiej noblistki Olgi Tokarczuk, powstała hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Jej pomysłodawcami są naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Koncepcja i projekt oczyszczalni został opracowany w ubiegłym roku przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego (na fot. wraz z Olgą Tokarczuk) oraz pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównym projektantem oczyszczalni był mgr inż. Arkadiusz Malik z firmy projektowo-wykonawczej Sanitmal z Lublina – również pracownik tej Katedry. Wyjątkowość oczyszczalni polega na tym, że powstała ona na terenie podgórskim o dużych deniwelacjach terenu. W oczyszczalni wykorzystywane są procesy usuwania zanieczyszczeń, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Oczyszczalnia ma przepustowość 0,8 metrów sześciennych na dobę i będzie służyła do oczyszczania ścieków bytowych. Składa się z 4 zasadniczych części:

  • z układu mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli osadnika wstępnego zintegrowanego z przepompownią ścieków;
  • z systemu hydrofitowego do odwadniania i unieszkodliwiania wstępnych osadów ściekowych (złoże z trzciną pospolitą);
  • z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z 2 złóż gruntowo-roślinnych: z pionowym przepływem (z miskantem olbrzymim) i poziomym przepływem (z wierzbą wiciową);
  • z odbiornika ścieków – stawu infiltracyjnego.

Oczyszczalnie hydrofitowe cechują się wysoką niezawodnością działania oraz zapewniają bardzo wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń, jak również bardzo dobrą jakość ścieków oczyszczonych. Systemy te stanowią najbardziej ekologiczne rozwiązanie technologiczne służące do oczyszczania małych ilości ścieków, a ich zastosowanie jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Autorzy koncepcji i projektu przewidują, że oczyszczalnia przyczyni się do skutecznej ochrony zasobów wodnych w okolicy. Obiekt ten może stanowić przykład, w jaki sposób można rozwiązać problem oczyszczania ścieków przy gospodarstwach indywidualnych pozbawionych kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest efektem wieloletnich prac badawczych i wdrożeniowych pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji UP w Lublinie. Projektowania m.in. takich obiektów studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczą się w ramach kierunku inżynieria środowiska.

źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)