Aktualności
Badania
27 Listopada
Fot. Tomasz Lewandowski
Opublikowano: 2019-11-27

Naukowcy z UPWr poprawią jakość dolnośląskich win

Prawie 5 milionów złotych z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostaną naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na projekt, który ma poprawić jakość i rozpoznawalność dolnośląskich win.

Umowę na dofinansowanie projektu badawczego IQ Grape podpisali w centrali ARiMR przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr Tomasz Pilawka z Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz dr Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa.

Projekt „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie” obejmuje pięć zadań badawczych, stanowiących podstawę do poprawy jakości i rozpoznawalności dolnośląskiego wina. Łączny koszt projektu wynosi 4,7 mln zł. Dr Tomasz Pilawka i dr Marta Czaplicka wspólnie opracowali zadania badawcze zmierzające do poprawy jakości wina oraz organizacji pracy winiarza. W ramach projektu powstanie mobilna linia do rozlewu wina oraz centrum analiz win ogrodniczych, które wesprze nie tylko badania, ale również ułatwi pracę win ogrodnikom z regionu. Naukowcy z Katedry Ogrodnictwa przyglądać się będą agrotechnice uprawy winorośli i uprawianym odmianom , by wspólnie stworzyć kodeks dobrych praktyk w uprawie winnej latorośli. Z kolei pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych wraz z dr. hab. Janem Kazakiem z Katedry Gospodarki Przestrzennej pracować będą nad utworzeniem krótkiego łańcucha dostaw w zakresie wina i produktów około winiarskich, jak również nad promocją dolnośląskiej marki wina.

Na etapie oceny projektu recenzenci podkreślili jego multidyscyplinarny charakter i kompleksowe podejście do rozwiązania problemów rozwijającego się w regionie rynku wina. Taka forma projektu możliwa była dzięki połączeniu sił naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin. Projekt powstał przy udziale konsorcjum, do którego, poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zgłosiło się 17 podmiotów. To winiarze z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych. Fundusze pozyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.glos.upwr.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)