Aktualności
Badania
03 Sierpnia
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2023-08-03

Naukowcy z UW współodkrywcami nowego mechanizmu zwijania genomu u muszek owocowych

Międzynarodowy zespół badaczy z udziałem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego opisał nowy mechanizm zwijania genomu u muszek owocowych. Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie „Cell”.

Genom jest strukturą zbudowaną przez DNA, które zawiera pełną informację genetyczną organizmu. W skład genomu wchodzą geny oraz ich elementy regulatorowe. Informacja genetyczna jest interpretowana w trójwymiarowej architekturze zwijania genomu, organizującej chromosomy w jądrze komórkowym w taki sposób, by elementy regulatorowe znajdowały się w pobliżu regulowanych przez nie genów.

Trójwymiarowa organizacja genomu zachodzi w wielu skalach. Jedną z nich są dobrze rozgraniczone domeny fizycznych interakcji, znane jako domeny chromatynowe (Topologically Associating Domains). Dotychczasowe badania wykazały, że domeny chromatynowe są podstawowymi jednostkami organizacji genomu u wielu gatunków, od drożdży po człowieka.

Zespół badaczy pod kierownictwem prof. Marii Cristiny Gambetty z Uniwersytetu w Lozannie, dr. Aleksandra Jankowskiego z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Michaela S. Levine’a z Uniwersytetu Princeton, przedstawił na łamach czasopisma Cell nieopisany wcześniej poziom zwijania genomu.

Naukowcy odkryli, że w układzie nerwowym muszki owocowej Drosophila melanogaster odległe pary domen oddziałują między sobą na odległość nawet połowy chromosomu, tworząc tzw. metadomeny. W ich obrębie określone promotory genów i elementy regulatorowe są zbliżone do siebie, mimo że znajdują się w odległości kilkudziesięciu domen topologicznych od siebie, mierząc wzdłuż chromosomu. Geny związane z tymi metapętlami są odpowiedzialne za ważne procesy rozwoju neuronalnego, w tym za naprowadzanie aksonów i adhezję komórkową.

Co ciekawe, metapętle wykazują wysoki stopień ewolucyjnego zachowania pomiędzy dwoma odległymi gatunkami muszek. Końce tych metapętli rozpoznają się nawzajem pomimo różnicy w odległościach genomowych między odpowiadającymi miejscami w genomach obu gatunków – wskazuje dr Aleksander Jankowski z Instytutu Informatyki UW.

Uczeni przewidywali, że za tworzenie metadomen odpowiada wiele czynników transkrypcyjnych, które są w stanie łączyć się w pary pomimo znacznych odległości. W trakcie eksperymentu wykazali, że dwa czynniki transkrypcyjne, GAF i CTCF, odgrywają bezpośrednią rolę w tym procesie. Ważną obserwacją jest względna prostota interakcji metadomen u muszek owocowych, w porównaniu z innymi interakcjami opisanymi wcześniej u ssaków.

Rezultaty przeprowadzonych badań podkreślają znaczenie tego mechanizmu zwijania genomu w regulacji transkrypcji genów neuronalnych. Naukowcy spodziewają się, że genomy mogą zwijać się, tworząc wiele wysoce wyspecjalizowanych struktur przestrzennych, które umożliwiają interakcje regulacyjne dalekiego zasięgu.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)