Aktualności
Badania
17 Marca
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-17

Naukowcy z UWM zbadają „wodną harmonię”

Dwunastu partnerów z 10 krajów położonych na 4 kontynentach, a wśród nich Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – to uczestnicy interdyscyplinarnego projektu „Water Harmony” realizowanego z programu Horyzont 2020.
Projekt zaczyna się w tym roku i potrwa 3 lata. Oprócz UWM w projekcie uczestniczą uniwersytety z Norwegii, Izraela, USA, Singapuru, Chin kontynentalnych, Rumunii, Australii oraz Instytut Naukowy ze Szwecji. Poza tym Polskę reprezentuje w nim jeszcze firma „Marcor” Jan Marjanowski Company z Gdyni oraz przedsiębiorstwa z Hiszpanii i Holandii. Budżet projektu wynosi 2 mln euro, z czego na polską część przypada 800 tys. zł.
– Harmonia w tytule projektu jest rozumiana tak, aby zużywać jak najmniej wody, jak najmniej ją psuć, czyli zanieczyszczać i jak najlepiej zamykać obiegi wody, m.in. poprzez skuteczne oczyszczanie ścieków. W tym projekcie chcemy właśnie pokazać, jak zamykać rozmaite obiegi wody. Na przykład jakaś fabryka w swoim cyklu produkcyjnym używa wodę, którą następnie odprowadza do cieków wodnych. Będziemy sugerować, co zrobić, żeby tej wody zużywała jak najmniej, aby woda tam krążyła w obiegu zamkniętym. Jeżeli woda taka musi zostać skierowana do naturalnego odbiornika (cieku wodnego) to powinna zostać jak najskuteczniej oczyszczona i to najlepiej metodami naturalnymi. Nasze badania obejmą także naturalne oczka wodne, zakola rzek i inne systemy wodne – tłumaczy koordynator polskiej części badań prof. Lech Smoczyński, kierownik Katedry Chemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

Olsztyńscy naukowcy mają do wykonania trzy zadania. Prof. Katarzyna Glińska-Lewczuk, kierownik Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, pogłębi i rozwinie nowatorskie technologie i praktyki efektywnego zużycia wody. Będzie zmierzać do zwiększenia efektywności wykorzystania wody, wdrożenia zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi oraz poprawy zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy.

Dr hab. Bogusław Pierożyński z Katedry Chemii opracował prekursorski sposób oczyszczania ścieków metodą elektrokoagulacji bez dostarczania prądu z zewnątrz. Teraz postara się ją zastosować w projekcie.

Dr hab. Sławomir Kalinowski, również z Katedry Chemii zaprojektował i skonstruował aparaturę do pomiaru on line stężenia fosforanów oraz fosforu ogólnego w wodzie. Będzie ją testować w terenowych obiektach doświadczalnych prof. Katarzyny Glińskiej-Lewczuk,

– To, co wnoszą do tego projektu nasi naukowcy to koncepcje całkowicie nowatorskie, absolutnie ich własne – chwali współpracowników prof. Smoczyński.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu odbędzie się w połowie maja w Oslo. W przyszłym roku przyjadą zaś do olsztyńskiego Kortowa.

Źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)