Aktualności
Badania
05 Lipca
Źródło: Politechnika Opolska
Opublikowano: 2023-07-05

Naukowiec z Brunei zbada na PO zastosowania AI w procesach produkcyjnych

Zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym zajmie się na Politechnice Opolskiej jeden z laureatów Programu im. Stanisława Ulana Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prof. Wahyu Caesarendra przyjechał do Polski z Brunei Darussalam.

Program im. Stanisława Ulama ma na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w naszych ośrodkach badawczych oraz akademickich. Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek.

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto czwartą edycję. Wśród 42 wyłonionych w niej naukowców znalazł się prof. Wahyu Caesarendra. Aplikował o możliwość pracy na Politechnice Opolskiej.

To jedna z najlepszych uczelni w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych – przekonuje prof. Caesarendra. – Pracuje tu wielu renomowanych profesorów i ekspertów w dziedzinie inżynierii mechanicznej, których zainteresowania naukowe są bliskie kierunkowi moich badań – dodaje.

Przyjechał do Polski z Brunei Darussalam – państwa położonego w Azji Południowo-Wschodniej, na północnym wybrzeżu wyspy Borneo. Na Politechnice Opolskiej opracuje m.in. platformę Digital Twin do produkcji, przeprowadzi badania związane z zastosowaniem Deep Learning do klasyfikacji obrazu obrabianego przedmiotu podczas procesu gratowania oraz poprowadzi zajęcia z zakresu inteligentnej produkcji.

Obecnie monitorowanie jakości powierzchni odbywa się za pomocą konwencjonalnych, czyli ręcznych pomiarów. W produkcji wielkoseryjnej mogą one prowadzić do niespójności między operatorami i skutkować różnicami w pomiarach jakości produktu. W niektórych przypadkach, w celu dokonania pomiaru, element (odcinek roboczy) musi zostać odłączony (zdemontowany) z oprzyrządowania. Gdy jakość powierzchni elementu nie spełnia kryteriów wymaganych w dalszym procesie produkcyjnym, np. w procesie montażu, należy go ponownie zamontować do uchwytu i wykonać powtarzalny proces, aż do osiągnięcia określonego wymiaru. Do tej pory w pełni nie przedstawiono oraz nie zaadaptowano sztucznej inteligencji do monitorowania jakości wyrobu (komponentu) oraz parametrów procesu wytwarzania w czasie rzeczywistym. Propozycja ma na celu zbadanie zastosowania sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym – tłumaczy prof. Wahyu Caesarendra.

Jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, laureatem międzynarodowych stypendiów, autorem wielu patentów, w 2020 roku został nominowany do nagrody Research Excellence Award za osiągnięcia w obszarze wczesnej kariery naukowej.

Prof. Wahyu Caesarendra niewątpliwie wzmocni nasz zespół w budowie rozwiązań działających bezpośrednio na linii produkcyjnej, a skierowanych do partnerów z przemysłu – komentuje prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Pobyt zagranicznego naukowca w ramach programu Ulam NAWA trwa od 6 do 24 miesięcy. Co miesiąc otrzymuje on stypendium, uczelnia nie ponosi więc wydatków związanych z jego zatrudnieniem.

W styczniu do Polski przyjechało 42 naukowców wyłonionych w czwartej edycji. W gronie laureatów zaleźli się badacze z 18 państw. Gros stypendiów przyznano w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych (20). Swoje projekty stypendyści realizują w 28 jednostkach zlokalizowanych w 10 polskich miastach: Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Lublinie i Warszawie. W maju zakończył się nabór do kolejnej, piątej odsłony.

W rozstrzygniętych do tej pory naborach łączny średni współczynnik sukcesu wyniósł około 22%, zaś liczba beneficjentów przekroczyła 250 osób. To obywatele 52 krajów. Stypendyści wskazali dotąd 66 polskich instytucji i uczelni, na których chcieliby prowadzić swoje badania naukowe. Mimo że część projektów już się zakończyła, wielu stypendystów pozostało w Polsce, zatrudniając się w naszych ośrodkach na dłużej, pisząc nowe wspólne projekty i publikacje.

Patron programu, Stanisław Marcin Ulam, był wybitnym polskim matematykiem. Doktorat obronił w 1933 roku na Politechnice Lwowskiej. Był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

MK, źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)