Aktualności
Badania
02 Listopada
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-11-02

Naukowiec z Lublina zbada oporność na immunoterapię raka płuca

Nad zdefiniowaniem podłoża genetycznego wywołującego oporność na immunoterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca pracuje dr n. med. Marcin Nicoś z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego projekt znalazł się wśród 56 zakwalifikowanych do finansowania w XII edycji konkursu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Niedrobnokomórkowy rak płuca jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych diagnozowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Obejmuje około 80% wszystkich przypadków raka płuc. Jak zauważają onkolodzy, we wczesnych stopniach zaawansowania choroba przebiega z reguły bezobjawowo. Wykrywa się ją najczęściej przez przypadek podczas badania radiologicznego klatki piersiowej. Późne rozpoznanie znacznie ogranicza możliwość skutecznej terapii i trwałego wyleczenia. W ostatnich latach ważnym narzędziem w spersonalizowanym leczeniu tej choroby stała się immunoterapia.

Jednak pomimo wysokiej skuteczności, do tej pory nie opisano mechanizmów odpowiadających za oporność na tę terapię, co utrudnia jej monitorowanie. Celem mojego projektu jest zdefiniowanie podłoża genetycznego wywołującego oporność na immunoterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poprzez regularne badanie próbek krwi obwodowej, tzw. płynnej biopsji – wyjaśnia dr n. med. Marcin Nicoś z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W pierwszym etapie chce zdefiniować sygnatury genetyczno-molekularne wywołujące oporność na immunoterapię. Następnie wystandaryzowane zostaną proste testy służące do monitorowania oporności w trakcie leczenia oraz kilkugenowy panel do walidacji wyników niespecyficznych. W końcowej fazie opracowany zostanie protokół wytycznych ułatwiających opiekę onkologiczną nad chorymi na raka płuca podczas immunoterapii.

Grupa badana obejmować będzie 200 chorych na zaawansowanego raka płuca zakwalifikowanych do immunoterapii pierwszej linii, od których przed leczeniem uzyskamy materiał tkankowy oraz liczne próbki płynnej biopsji w trakcie terapii – zapowiada badacz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dodaje jednocześnie, że badania zostaną przeprowadzone w oparciu o oryginalnie zaprojektowaną przez lubelskich naukowców i wystandaryzowaną technologię CUTseq służącą do niskokosztowego przygotowania próbek płynnej biopsji do wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji. Podejście to pozwoli na wszechstronną analizę zmieniającego się podłoża genetycznego w trakcie immunoterapii.

Wymiernym efektem naszych prac będzie możliwość nieinwazyjnego monitorowania zmieniającego się podłoża genetycznego w trakcie immunoterapii za pomocą tej techniki. Dzięki temu możliwe będzie wczesne wykrycie oporności na immunoterapię i zrezygnowanie z terapii nieskutecznej na rzecz leczenia, które zahamuje proces rozprzestrzeniania się nowotworu. W konsekwencji chorym zapewniona zostanie lepsza opieka podczas immunoterapii – zapewnia dr n. med. Marcin Nicoś, który na realizację projektu otrzymał 1,5 mln zł.

W ostatniej edycji konkursu LIDER wyłoniono 56 laureatów. Łączna wartość ich przedsięwzięć wynosi ponad 80 mln zł. Programem skierowany jest do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

MK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Jan 08.09.2022 13:58

    Jestem chory na rakaka pluc Ndrp plaskonablonkowegio c34 n2 b3 po operacji i chemioterapi chcialbym uczestniczyć w programie