Aktualności
Badania
23 Listopada
Źródło: iStock
Opublikowano: 2023-11-23

Naukowiec z UKW bada skuteczność hartowania przez niedokrwienie nóg

Treningiem zdalnego hartowania przez niedokrwienie kończyn dolnych w populacji biegaczy długodystansowych zajmie się badacz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. na swoje badania otrzymał prawie 50 tys. zł w ramach konkursu MINIATURA.

Dr Błażej Stankiewicz z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znalazł się wśród laureatów ostatniego rozdania tegorocznej MINIATURY. Do finansowania skierowano jego badania pilotażowe dotyczące wpływu treningu zdalnego hartowania przez niedokrwienie (RIPC) kończyn dolnych w populacji biegaczy długodystansowych na powysiłkowe nasilenie odpowiedzi zapalnej, metabolizm żelaza oraz nasilenie angiogenezy.

RIPC to procedura polegająca na krótkich cyklach niedokrwienia i reperfuzji kończyn za pomocą mankietu do pomiaru ciśnienia krwi, chroniąca serce, mięśnie szkieletowe, mózg i inne tkanki przed niedokrwieniem i innymi formami stresu. Jej skuteczność została wykazana w randomizowanych badaniach klinicznych oraz w populacjach sportowców rekreacyjnych i zawodowych – tłumaczy naukowiec z UKW.

Dodaje, że RIPC to silny bodziec wywołujący zmiany adaptacyjne w odsłoniętych tkankach, przygotowujący je na wtórny stres niedokrwienny i zwiększający sprawność ich funkcjonowania. Badania zmian zaobserwowanych w sercach, nerkach i wątrobach wykazały, że RIPC przyczyniają się do indukcji zmian w ekspresji genów różnych szlaków metabolicznych. Zmiany stężenia mRNA najczęściej dotyczą genów związanych ze stanem zapalnym, które są ściśle związane z metabolizmem żelaza (podwyższona ferrytyna – rola ochronna przed długotrwałym niedokrwieniem i zależnym od Fe tworzeniem reaktywnych form tlenu).

Bazując na swoich doświadczeniach sportowych i trenerskich w zakresie biegów średnich i długich, skupiam się na badaniach mających na celu wsparcie procesu treningowego sportowców amatorskich i wyczynowych. W zaplanowanym badaniu sprawdzę skuteczność procedury RIPC u biegaczy amatorów – anonsuje.

W tym celu zwerbuje grupę zawodników-amatorów regularnie uprawiających biegi długodystansowe. Wolontariusze dwukrotnie na przestrzeni trzech tygodni poddani zostaną intensywnej próbie biegowej. W okresie między próbami wysiłkowymi realizować będą zadania związane z procedurą RIPC. Materiał badawczy zebrany na początku i końcu eksperymentu zostanie poddany analizie biochemicznej i statystycznej.

Mam nadzieję, że uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą na zweryfikowanie skuteczności tej metody, jak również poszerzenie wiedzy w zakresie zrozumienia mechanizmów jej działania – podsumowuje dr Stankiewicz, który na realizację projektu otrzymał prawie 50 tys. zł.

W tym roku „małe granty” o łącznej wartości ponad 24 mln zł trafiły do 621 osób. Najwięcej było ich w obszarze NZ (243), nieco mniej w ST (205), a najmniej w HS (173). Wśród laureatów jest 374 badaczek i 247 badaczy. Narodowe Centrum Nauki wyliczyło, że ich działania (blisko 3/4 to badania wstępne/pilotażowe, pozostałe to kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne) będą realizowane w sumie w 85 uczelniach, instytutach PAN i sieci Łukasiewicz oraz w innych jednostkach. Najwięcej na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MK, źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)