Aktualności
Opublikowano: 2018-01-04

Niebo gwiaździste nad nami

Zmodernizowane obserwatorium satelitarne mieszczące się na dachu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyznaczać będzie współrzędne geograficzne na podstawie obserwacji gwiazd.

Metoda tego typu uznawana jest za jedną z najbardziej konwencjonalnych technik służących identyfikacji położenia geograficznego. Z klasycznego rozwiązania wyznaczającego m.in. kształt Ziemi korzystali przez wiele lat geografowie, podróżnicy i odkrywcy. Jak podkreśla dr hab. inż. Jacek Kudrys, opiekun laboratorium, obserwacje astronomiczne, do momentu uruchomienia pierwszych systemów nawigacji satelitarnej, stanowiły podstawowy sposób precyzyjnego wyznaczania współrzędnych w ziemskim układzie odniesienia. Prowadzona obecnie przez badaczy analiza różnic między współrzędnymi ustalonymi za pomocą metody astronomicznej a ustalonymi za pomocą obserwacji satelitarnych, pozwala ponadto zbadać przebieg geoidy, która stanowi w geodezji poziom odniesienia dla pomiarów wysokości.

Nowopowstała na AGH kopuła obserwacyjna o wadze 400 kg liczy 4 metry średnicy. W środku zainstalowany zostanie teleskop zenitalny i specjalistyczna kamera, które wspólnie umożliwią automatyczne wykonywanie zdjęć gwiazd. Cała inwestycja kosztowała ok. 260 tys. zł, a wkład Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu „Modernizacja obserwatorium satelitarnego AGH” wyniósł 200 tys. zł.

az

(źródło: agh.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)