Aktualności
Badania
10 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-10

Niedokrwienie mózgu może być powiązane z chorobą Alzheimera?

W lutym br. ukazała się publikacja „Brain Ischemia: Alzheimer’s Disease Mechanisms” pod redakcją prof. Ryszarda Pluty z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Współautorami 10 z 13 rozdziałów publikacji są: prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN oraz dr Marzena Ułamek-Kozioł z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Pozostałe 3 rozdziały publikacji opracowali: dr hab. Mirosław Czuczwar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Jan Lehotsky z Uniwersytetu w Bratysławie z zespołem oraz prof. prof. Lidija Radenovic i Pavle Andjus z Uniwersytetu w Belgradzie.

Autorzy książki sugerują, że niedokrwienie mózgu (np. udar niedokrwienny) może być powiązane z chorobą Alzheimera. Może ona uławiać wystąpienie udaru i odwrotnie. Poza tym obie te jednostki chorobowe posiadają wspólne czynniki ryzyka takie jak m.in.: cukrzyca, hiperlipidemia, nadciśnienie czy otyłość. Niedokrwienie mózgu u ludzi i zwierząt może wpływać na wytwarzanie i odkładanie się w mózgu amyloidu oraz zwiększać ekspresję tzw. proalzheimerowskich genów. Co ciekawe, związane z chorobą Alzheimera geny i białka wydają się odgrywać istotną rolę w niedokrwiennym uszkodzeniu mózgu, a niedokrwienie mózgu posiada kluczowe znaczenie w zapoczątkowaniu i postępie choroby Alzheimera. Warte podkreślenia jest również znaczenie procesów zapalnych w mózgu, powiązanych z patomechanizmem choroby Alzheimera i udaru niedokrwiennego.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)