Aktualności
Badania
02 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-02

Nowa metoda selekcji związków zwalczających SARS-CoV-2

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali nową metodę selekcji związków, które przeciwdziałają powstawaniu białek wirusowych SARS-CoV-2. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie w prowadzeniu terapii przeciw COVID-19.

Zarówno firmy farmaceutyczne, jak i akademickie zespoły naukowe poszukują obecnie substancji, które będą w stanie skutecznie zakłócić ekspresję materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, a tym samym stanowić podstawę do opracowania leku przeciwko COVID-19. Prace w tym zakresie prowadzi również zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, kierowany przez prof. Jacka Jemielitego z CeNT i dr hab. Joannę Kowalską z Wydziału Fizyki. Badacze analizują możliwość zastosowania inhibitorów metylotransferazy nsp14, enzymu wirusa SARS-CoV-2. Aktywność tego enzymu odpowiada za namnażanie się wirusa SARS-CoV-2. Jest ona niezbędna do tego, aby RNA wirusa mogło ulec wydajnej translacji w komórkach ludzkich, w wyniku czego powstają wirusowe białka prowadzące do replikacji wirusa.

Uczeni opracowali, opartą na zjawisku fluorescencji, wysokoprzepustową metodę przesiewową, która pozwoliła wyselekcjonować związki zdolne do hamowania metylotransferazy wirusowej. Dzięki opracowanej metodzie, spośród 7 tysięcy związków, wyselekcjonowano 83 związki, które hamują działanie wirusowego enzymu. Naukowcy sprawdzili również, jak związki te działają na ludzki odpowiednik tego enzymu i na tej podstawie wybrali do dalszych badań 33 związki wykazujące większą reaktywność w stosunku do enzymu wirusowego. We współpracy z laboratorium wirusologicznym z Rega Institute for Medical Research Laboratory of Virology and Chemotherapy, sprawdzono skuteczność wybranych związków w zwalczaniu wirusa w komórkowych modelach zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Trzy ze znalezionych związków wykazały skuteczność w tych badaniach. Najlepszym z nich okazała się pirydostatyna, która skutecznie niszczyła wirusa w komórkach, nie wykazując przy tym działania toksycznego dla zdrowych komórek.

Wyniki badań opublikowane właśnie w czasopiśmie Antiviral Research mogą w przyszłości doprowadzić do opracowania skutecznych leków przeciwko COVID-19.

Szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to olbrzymi krok na drodze do pokonania pandemii. Zanim to jednak nastąpi mogą minąć lata, zwłaszcza jeśli istotnie nie przyspieszy tempo szczepień. Nadal brakuje skutecznych metod leczenia osób, które już zachorowały na COVID-19. Nasze odkrycie to ważny, lecz dopiero pierwszy krok na kosztownej i długotrwałej drodze prowadzącej do skutecznej terapii przeciwwirusowej – podsumowuje prof. Jacek Jemielity z CeNT UW.

Rezultaty prac warszawskiego zespołu nie są chronione patentem. Firmy zainteresowane dalszym rozwojem leków przeciwwirusowych na bazie wyselekcjonowanych związków mogą kontynuować badania bez konieczności nabycia licencji.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)