Aktualności
Badania
07 Kwietnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-07

Nowa metoda syntezy nanocząstek srebra

Metodę syntezy nanocząstek srebra o kontrolowanej wielkości i ładunku w środowisku wodnym zaprezentowali jako pierwsi naukowcy z Wydziału Chemii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Fizykochemii i Katalizy PAN. 

Pięć, dziesięć, a może piętnaście? Ile nanometrów powinny liczyć nanocząstki, aby mogły wykazywać działanie przeciwbakteryjne, a ile – by mogły mieć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej? Otrzymanie nanocząstek o jednolitym rozmiarze, jakże istotne ze względu na ich potencjał aplikacyjny, jest jednocześnie trudne do osiągnięcia w biokompatybilnych rozpuszczalnikach. W pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie ACS Applied Materials and Interfaces wykazano, że zarówno rozmiary, jak i ładunek nanocząstek można zmieniać w zależności od potencjalnych aplikacji, zachowując ich trwałość i aktywność w środowisku wodnym.

Zespół pod kierunkiem dr. hab. Janusza Dąbrowskiego, prof. UJ z Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadał skuteczność nowo zsyntezowanych nanocząstek srebra i odkrył, że w zależności od parametrów, tj. ładunku czy rozmiaru, można sterować ich aktywnością biologiczną. Wykazano, że dodatnio naładowane nanocząstki o rozmiarach 10 nm prowadzą do wyeliminowania 100 proc. bakterii, podczas gdy te o średnicy 40 nm mogą selektywnie niszczyć komórki raka piersi i jelita grubego (modele 3D), bez znacznego uszkodzenia komórek prawidłowych.

Ponadto badania przeprowadzone na modelach in vivo potwierdziły ich bezpieczeństwo i skuteczność. Zaobserwowano długoterminowe zahamowanie wzrostu guzów jelita grubego u myszy, którym podawano nanocząstki srebra, co znacznie przedłużyło życie traktowanych zwierząt w porównaniu do grup kontrolnych. Zaproponowana nowatorska synteza nanocząstek srebra stanowi obiecującą drogę do otrzymania wysoce aktywnych i selektywnych leków przeciwbakteryjnych i antynowotworowych.

Badania zostały sfinansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki.

Łukasz Wspaniały, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)