Aktualności
Badania
16 Sierpnia
Źródło: www.nextews.com
Opublikowano: 2018-08-16

Nowatorskie badania w GUMed

Nowatorskie badania przydatności komórek dendrytycznych do immunoterapii pacjentów z rakiem jelita grubego prowadzone były na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W „Scientific Reports”, renomowanym czasopiśmie należącym do Nature Publishing Group, ukazał się właśnie „Cancer stem cells as targets for DC-based immunotherapy of colorectal cancer” prezentujący nich wyniki.

Projekt realizowały dr Magdalena Szaryńska oraz mgr inż. Agata Olejniczak z Zakładu Histologii przy współpracy z chirurgami z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed. Innowacją w ich badaniach było skupienie się na terapii celującej w nowotworowe komórki macierzyste (NKM), które, jak postuluje się w literaturze fachowej od wielu lat, są odpowiedzialne za patogenezę choroby nowotworowej oraz rozwój przerzutów i remisję. Ta populacja komórek stanowi również największy problem konwencjonalnej terapii, ponieważ rutynowo stosowane środki eliminują tylko dojrzałe i proliferujące komórki nowotworowe, podczas gdy nowotworowe komórki macierzyste pozostają niewrażliwe.

Wyniki przedstawione w artykule pokazują, że właściwości NKM mają kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii z użyciem komórek dendrytycznych. Do testów użyto NKM z fragmentów guzów pobranych od pacjentów z rakiem jelita grubego oraz komórek linii tego typu nowotworu hodowanych w formie kolonosfer. Przeprowadzone analizy pokazały, że proporcja nowotworowych komórek macierzystych o specyficznym fenotypie zmniejszała właściwości antynowotworowe komórek dendrytycznych w warunkach in vitro. Dodatkowo użycie lipopolisacharydu znacznie zwiększało wydajność całej procedury. Badaczki sugerują, że rutynowe użycie tego fragmentu ściany komórek bakteryjnych powszechnie występujących w jelicie grubym może stanowić dodatkowy bezpieczny element przygotowywania komórek immunokompetentnych do immunoterapii raka jelita grubego. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskują ponadto, że właściwości komórek dendrytycznych bezpośrednio zależą od właściwości NKM, które są związane ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej.

Praca została wykonana dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki oraz finansowaniu projektów Młodych Naukowców.

MK

(Źródło: GUMed)

Dyskusja (0 komentarzy)