Aktualności
Badania
02 Sierpnia
Opublikowano: 2021-08-02

Nowe centrum badawcze na Politechnice Łódzkiej

Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej powstanie na Politechnice Łódzkiej. Na jego utworzenie Instytut Chemii Organicznej otrzymał blisko 4 mln zł.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu doposażone zostaną dwa laboratoria Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Wysokiej klasy aparaturę badawczą otrzymają: Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (kierowane przez prof. Łukasza Albrechta) oraz Laboratorium Spektrometrii Mas i Technik Łączonych (kierowane przez prof. Beatę Kolesińską). Te niezależne laboratoria staną się rozproszoną, ale w pełni komplementarną siecią badawczą. Integralną, dopełniającą częścią Centrum, będzie istniejące już Laboratorium Chromatografii Gazowej i Technik Sprzężonych.

Laboratoria zostaną doposażone w spektrometr NMR oraz wysokorozdzielczy spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym. Zakupiona aparatura ułatwi prowadzenie badań o wysokim potencjale komercyjnym oraz współpracę z przedsiębiorstwami. W Centrum realizowane będą badania związków użytecznych w diagnostyce medycznej oraz nowych związków aktywnych biologicznie.

Naukowcy będą poszukiwać biomarkerów wielu chorób, wykorzystując nowoczesne techniki analityki chemicznej w badaniach omicznych. Technologie omiczne związane z oceną genomu, białek, metabolitów czy mRNA są stosunkowo nową dziedziną pozwalającą na rozwiązywanie różnych problemów diagnostycznych. W kręgu zainteresowań jest poszukiwanie markerów białkowych i polipeptydowych wielu różnych chorób, w tym nowotworowych, układu krążenia, zakażeń patogenami chorobotwórczymi. Prowadzone są też badania w obszarze medycyny translacyjnej (ang. bench-to-bedside), co oznacza, że uzyskane wyniki są bezpośrednio wykorzystywane do opracowywania lepszych sposobów leczenia pacjentów w warunkach klinicznych. W ten obszar wpisuje się też medycyna spersonalizowana wykorzystująca profile metabolomiczne.

Dodatkowo badania określające długoterminowe oddziaływanie implantów na organizm człowieka pozwolą na rozwój nowych technologii w obszarze inżynierii biomateriałowej i materiałowej. Umożliwią one nie tylko ocenę bezpieczeństwa implantu na poziomie molekularnym, ale także powstanie nowych rozwiązań wprowadzanych na rynek. Z kwestiami bezpieczeństwa są związane również badania wpływu na poziomie molekularnym substancji aktywnych, np. leków.

Drugi nurt planowanych prac badawczo-rozwojowych dotyczy syntezy i projektowania związków o potencjalnej aktywności biologicznej, w tym użytecznych reagentów w syntezie organicznej. Poszukiwane będą nowe analogi naturalnych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz przeciwnowotworowej, czy też analogi stosowanych leków przeciwnowotworowych użyteczne z punktu widzenia nowych terapii wykorzystujących nanomateriały.

Centrum prowadzić będzie też projekty związane z pozyskiwaniem składników bioaktywnych z odpadów przemysłu zbożowego i wykorzystaniem ich potencjału antyoksydacyjnego do otrzymywania produktów o lepszych właściwościach biologicznych.

Kolejnym obszarem jest wykorzystanie cennych związków zawartych w biomasie alg (stanowią one składniki kosmetyków, pasz dla zwierząt czy też naturalne substancje lecznicze) oraz identyfikacja metabolitów wtórnych wykazujących aktywność cytotoksyczną i antyoksydacyjną, izolowanych z roślin leczniczych.

Działania w ramach projektu pozwolą na przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry do współpracy z przedsiębiorstwami oraz jednostkami medycznymi, klinikami, szpitalami. Szeroka współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa prowadzona przez pracowników Centrum pozwoli świadczyć usługi na najwyższym poziomie na rzecz przedsiębiorców, przyczyniając się do powstania silnych powiązań nauki z przemysłem całego regionu. Nowe Centrum na Wydziale Chemicznym oznacza wspólne z przedsiębiorcami wypracowywanie strategii na rzecz nowych technologii czy też produktów.

Powstanie Centrum zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego, w kwocie blisko 4 mln zł.

Beata Kolesińska, źródło: www.zu.p.lodz.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)