Aktualności
Badania
19 Września
Źródło: Adobe Stock
Opublikowano: 2023-09-19

Nowe centrum badawcze w Krakowie zajmie się bezpieczeństwem pożarowym i akustyką

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w Krakowie w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będzie integrować wiedzę naukową z realnymi potrzebami przemysłu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem.

W nowym centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed hałasem. Jego głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które podwyższają bezpieczeństwo i komfort użytkowników budynków, a jednocześnie są bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Intencję współpracy dla budowy Centrum i wspólnej działalności badawczej w jego ramach wyraziły w sierpniu ubiegłego roku w liście intencyjnym władze województwa małopolskiego oraz uczelnie: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W czerwcu 2023 roku Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzmocniły dwustronną współpracę, podpisując umowę o strategicznej kooperacji w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Współdziałaniu obu podmiotów służyć będzie m.in. otwarte właśnie nowe centrum badawcze.

Współpraca jest kluczowym elementem dla efektywnego opracowywania i wdrażania innowacji. Nasze Centrum będzie działać jako platforma integrująca wiedzę naukową z potrzebami przemysłu, umożliwiając tworzenie technologicznych rozwiązań odpowiednich dla polskiego sektora budowlanego. Dzięki takiej współpracy możliwe będzie przyspieszenie innowacji i tworzenie rozwiązań dla Przemysłu 4.0, które mają realny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych.

Jak dodaje, instytut wraz z partnerami dąży do identyfikowania najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł budowlany oraz dziedzina bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo materiałów budowalnych i ochrona przed hałasem mają w nich kluczowe znaczenie.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki oprócz działalności naukowej prowadzić będzie również działania edukacyjne i dydaktyczne skierowane do studentów i doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ma być miejscem, w którym przyszłe kadry eksperckie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki zdobywać będą wiedzę i doświadczenie praktyczne. Centrum będzie też poligonem doświadczalnym dla strażaków.

Nowe Centrum zbudowano przy ul. Cementowej w Krakowie. Powstała tu m.in. hala do badań materiałowych ze strefą badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych. Nowy obiekt jest także wyposażony w infrastrukturę do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w postaci stanowiska do badań pochłaniania dźwięku.

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)