Aktualności
Badania
19 Maja
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2020-05-19

Nowe laboratorium na Politechnice Gdańskiej

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uruchomione zostało Laboratorium Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas. Jest wyposażone w urządzenia analityczne, które mogą mieć zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych i spożywczych, badaniach metabolizmu substancji psychoaktywnych czy typowaniu biomarkerów chorób i stanów zapalnych.

Za 4,5 mln zł zakupiono dwuwymiarowy chromatograf cieczowy ze spektometrem ruchliwości jonów sprzężony z kwadrupolem połączonym z analizatorem czasu przelotu. Aparatura daje nowe możliwości identyfikacyjne oraz pozwala na uzyskanie unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków.

– System umożliwia m.in. osiągnięcie rozdzielenia chromatograficznego badanej próbki, dzięki zastosowaniu dwóch pomp oraz możliwości precyzyjnego „wycinania” rozdzielonych substancji w pierwszym wymiarze i przenoszenia ich na drugi wymiar, przykładowo w celu sprawdzenia czystości substancji. Zastosowanie spektrometru ruchliwości jonów umożliwia uzyskanie takich danych, jak czas dryfu poszczególnych jonów oraz tzw. CCS (collision cross section), co można tłumaczyć jako powierzchnię przekroju przez cząsteczkę. Te dwie specyficzne wartości będzie można uzyskać za pomocą instrumentu o takich parametrach po raz pierwszy w Polsce, co stwarza ogromne możliwości identyfikacyjne oraz dostarcza unikatowych informacji o strukturze i charakterze badanych związków – tłumaczy dr inż Paweł Kubica z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym PG. ­

Nowy sprzęt znajdzie zastosowanie m.in. przy kontroli jakości produktów farmaceutycznych (w przypadku, gdy tylko jedna z cząsteczek posiada właściwości terapeutyczne, a druga jest zbędna lub wywołuje niepożądane skutki) oraz żywnościowych. W utworzonym laboratorium możliwe będzie m.in. uzyskanie pełnej informacji o cukrach wchodzących w skład produktów żywnościowych i farmaceutycznych, a także rozróżnianie związków, takich jak kwasy tłuszczowe czy mono-, di- i trisacharydy. Co więcej, aparatura znajdzie zastosowanie przy badaniu szlaku metabolicznego substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych oraz przy oznaczaniu dużej liczby związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych i typowaniu biomarkerów chorób lub stanów zapalnych w materiale o charakterze biologicznym (mocz, krew, ślina, tkanki).

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)