Aktualności
Opublikowano: 2019-09-25

Nowe laboratorium w MIBMiK

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zwyciężył w otwartym, międzynarodowym konkursie na stanowisko kierownika laboratorium, które zostanie utworzone w ramach prestiżowego europejskiego grantu MOSaIC finansowanego przez ERA Chairs Horyzont2020.

MOSaIC to akronim projektu zatytułowanego „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie – Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości”. Zainaugurowano go w listopadzie ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na październik 2023 roku. Celem jest stworzenie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Interdyscyplinarnego Centrum Doskonałości w badaniach nad mechanizmami przekazywania sygnałów wewnątrz komórek. MIBMiK jest jednym z 13 laureatów w Europie i jedynym w Polsce, który uzyskał ten prestiżowy grant. Jego wartość to ponad 2,5 mln euro. Poza polskim instytutem wyróżnione zostały także ośrodki z Czech, Słowenii, Cypru, Litwy, Estonii, Słowacji, Portugalii i Luksemburga.

Laboratorium Biologii RNA, kierowane przez prof. Andrzeja Dziembowskiego, rozpocznie działalność w grudniu tego roku. Badania w nim prowadzone będą się koncentrowały wokół regulacji ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. Obecnie prof. Dziembowski prowadzi prace w zakresie analizy funkcji procesowych rybonukleaz, które degradując RNA kształtują transkryptomy komórek eukariotycznych, oraz analizy cytoplazmatycznych polimeraz poli(A) i poli(U), które dodając niekodowane w genomie nukleotydy do końców 3’ cząsteczek RNA wpływają na ich stabilność i funkcje biologiczne.

W ubiegłym roku prof. Dziembowski otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą do stanów patologicznych. Dokonane przez niego odkrycia doprowadziły m.in. do zaproponowania nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu nowotworu szpiku kostnego (szpiczaka). W czerwcu tego roku, wspólnie z prof. Marcinem Nowotnym z MIBMiK, dołączył do grona członków Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO).

MK, źródło: MIBMiK

Dyskusja (0 komentarzy)