Aktualności
Badania
24 Września
Opublikowano: 2019-09-24

Nowe możliwości współpracy polskich innowatorów z norweskimi partnerami

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszone zostały nabory do dwóch konkursów – POLNOR i POLNOR CCS. Łącznie na innowacyjne projekty realizowane w ramach programu przeznaczono ponad 73 mln euro.

Głównym celem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Za koordynację wdrażania funduszy w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program „Badania” ma na celu poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Za komponent „Badania stosowane” (60% całej alokacji programu) odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Najlepsze innowacje rodzą się z kreatywności, która jest efektem współpracy osób z różnych środowisk. Platformą do wymiany takich doświadczeń jest właśnie program „Badania stosowane”. Partnerami są w nich osoby z różnych krajów, co oznacza dodatkowe korzyści, bowiem wypracowywane projekty mają dzięki temu większy potencjał do osiągnięcia sukcesu na arenie międzynarodowej – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Fundusze Norweskie i EOG pozwalają od lat rozwijać międzynarodową współpracę na polu nauki. Program Badania jest jednym z 9 programów, które – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Stanowi on kontynuację programu polsko-norweskiej współpracy badawczej, zrealizowanego przez NCBR w poprzedniej edycji Funduszy. Dzięki aktywnemu włączeniu sektora prywatnego w tej edycji Funduszy, Program może stać się mostem łączącym gospodarkę i badania – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Łączny budżet programu wynosi 77,65 mln euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym przeznaczonych jest 73,16 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto kwota 11,7 mln euro wesprze badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), a 5 mln euro  ̶  na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców w stosowanych naukach technicznych. Program będzie zawierał również działania wspierające młodych naukowców w rozwoju ich kariery badawczej. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania. Założeniem Programu jest również wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Cel ten będzie wspierany za pośrednictwem Funduszu Współpracy Bilateralnej.

– Od ponad dekady Norwegia i Polska współpracują w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, który jest prawdopodobnie największym dwustronnym programem badawczym na świecie. Jesteśmy dumni z tego partnerstwa. Bardziej niż kiedykolwiek polegamy na nauce i jej osiągnieciach, aby tworzyć lepsze życie i rozwiązywać globalne wyzwania. Ten program w ramach Funduszy Norweskich stwarza platformę współpracy dla polskich i norweskich naukowców i wspiera ich w dostarczaniu nowej wiedzy z korzyścią dla nas wszystkich – mówi Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce. 

23 września ogłoszono nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS. POLNOR to konkurs główny na projekty bilateralne w ramach następujących obszarów: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy; pojazdy bezzałogowe. Do rozdysponowania na granty projektowe jest blisko 50 mln euro. Pojedynczy projekt zgłoszony w konkursie może otrzymać dofinansowanie między 0,5 a 1,5 mln euro. Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a najpóźniejsza data kwalifikowalności kosztów to 30 kwietnia 2024 roku. Z kolei POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 mln euro.

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji funduszy norweskich, jest ten zrealizowany przez Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Leków oraz partnera norweskiego: University of Tromsø – The Arcitc University of Norway. Projekt PLATFORMex dotyczył rozszerzenia badań platformy akademickiej do poszukiwania związków o własnościach przeciwdepresyjnych.

– Historia współpracy Instytutu Farmakologii PAN i Narodowego Instytutu Leków z partnerem norweskim – Uniwersytetem w Tromsø, oparta jest na dwóch projektach, dotyczących stworzenia i zastosowania akademickiej platformy badawczej do odkrywania nowych potencjalnych leków, które z sukcesem wspólnie zrealizowaliśmy w ramach poprzednich edycji funduszy norweskich. Kolejna edycja programu to dla nas szansa na dalszy rozwój platformy i najbardziej obiecujących związków – mówi prof. Andrzej Bojarski z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.

Nabory w konkursach POLNOR i POLNOR CCS będą trwać do grudnia 2019 roku. Partnerem NCBR w realizacji Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway).

Więcej informacji o konkursach na stronie: www.ncbr.gov.pl/norwaygrants/pl

MK, źródło: NCBR

 

Dyskusja (0 komentarzy)