Aktualności
Badania
02 Września
Źródło: www.pollub.pl
Opublikowano: 2019-09-02

Nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe Politechniki Lubelskiej

We wtorek w Lublinie nastąpi otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Wysokonapięciowej. To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Lubelskiej i spółki EnergoTech Lublin. Inwestycja trwała 2 lata i kosztowała około 8 mln zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– Pracownicy i studenci Politechniki Lubelskiej zyskają nowe, innowacyjne zaplecze naukowe oraz dydaktyczne. Oprócz wykonywania specjalistycznych badań, centrum będzie służyło m.in. studentom do zdobywania nowoczesnej wiedzy. Dydaktyka jest dla nas bardzo ważna i chcemy kształcić studentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki – zapewnia prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Centrum proponuje usługi w zakresie diagnostyki i monitoringu parametrów linii kablowych i napowietrznych średniego i wysokiego napięcia oraz aparatury łączeniowej dedykowanej do tych sieci.

– Nasze rozwiązania pozwolą na poprawę jakości dystrybucji energii elektrycznej, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów i strat technicznych oraz zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Ważne jest także zwiększenie precyzji lokalizacji uszkodzeń – mówi Marek Lenart, prezes EnergoTech Lublin.

Czym będzie się zajmował ośrodek? Badaniami dotyczącymi:

• poprawy niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej poprzez przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych;
• zwiększenia zakresu informacji pozyskiwanych z sieci elektroenergetycznych w celu lepszego monitorowania i zarządzania nimi;
• diagnostyki stanu pracy poszczególnych elementów sieci w celu kompleksowej analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych;
• wykorzystania systemów łączności cyfrowej do kompleksowego zarządzania systemem dystrybucji energii elektrycznej;
• automatyzacji procesu analizy danych pomiarowych w celu zwiększenia szybkości i precyzji działań diagnostycznych.

– Utworzenie centrum jest odpowiedzią na rosnące wymagania branży elektroenergetycznej – podkreśla prof. Paweł Węgierek z Katedry Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Politechniki Lubelskiej. – Testy urządzeń, z których składają się sieci elektroenergetyczne, sprawdzające ich jakość i odporność na zakłócenia, wymagają zastosowania specjalistycznej i bardzo kosztownej aparatury. I taka właśnie znajduje się w centrum. Jej jakość stawia centrum na pierwszym miejscu w regionie oraz w czołówce laboratoriów w kraju – podkreśla profesor Węgierek.

Centrum wyposażone jest w unikalną w skali kraju aparaturę pomiarową, m.in. w: generator napięcia probierczego 150 kV AC (stacjonarny system probierczy wykorzystywany m.in. do symulowania pracy sieci elektroenergetycznej), system do diagnostyki linii kablowych SN i WN (integrowany, mobilny system pomiarowy do badań off-line linii kablowych średniego i wysokiego napięcia), generator napięć udarowych 400 kV (generator umożliwia wytwarzanie napięciowych udarów piorunowych o wartości do 400 kV i jest przeznaczony do badania wytrzymałości udarowej dowolnego typu urządzeń elektrycznych), system pomiaru i analizy poziomu wyładowań niezupełnych metodą elektryczną, akustyczną i UHF (zaawansowane systemy do pomiaru wyładowań niezupełnych we wszystkich urządzeniach elektroenergetycznych oraz wysokonapięciowych układach izolacyjnych), wymuszalnik prądowy do 20 kA i zestaw łączników napowietrznych SN (zestaw przeznaczony do badania obciążalności prądowej w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej, parametrów łączeniowych oraz działania zabezpieczeń w aparatach średniego napięcia).

źródło: PL

 

Dyskusja (0 komentarzy)