Aktualności
Badania
06 Lutego
Źródło: Facebook/INiG – PIB
Opublikowano: 2019-02-06

Nowoczesne stanowisko do badania przepływów w ośrodkach porowatych

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił pierwsze i – jak na razie – jedyne w Europie stanowisko, w którym można przeprowadzać precyzyjne badania przepływów w ośrodkach porowatych.

Poszukiwania i eksploatacja złóż niekonwencjonalnych (typu shale, tight, pozyskiwanie metanu z pokładów węgla) oraz złóż konwencjonalnych, zwłaszcza tych zalegających na dużych głębokościach, wymaga nowego podejścia do badań parametrów petrofizycznych. Podczas przeprowadzania tych badań, przy testach związanych z przepływami płynów złożowych, w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu eksploatacji odwiertów i inżynierii złożowej, muszą być uwzględnione między innymi takie parametry, jak:

  • ściśliwość skał i cieczy (zmieniająca w sposób drastyczny porowatość i przepuszczalność);
  • ciśnienie porowe/złożowe i geostatyczne;
  • temperatura złożowa.

Wykonywanie tego typu pomiarów jest już możliwe w unikalnym w skali europejskiej stanowisku do badania przepływów płynów przez ośrodki porowate. Jego rdzeniem jest zestaw aparaturowy Core Flood System firmy DCI Corporation zbudowany zgodnie z wymaganiami technicznymi postawionymi przez INiG – PIB. System ten umożliwia wykonywanie wszystkich typów testów związanych z przepływami płynów przez próbki skał porowatych w symulowanych warunkach złożowych oraz określenie współczynnika ściśliwości skał i cieczy. Ciśnienia robocze do 700 bar (max. 1000 bar), temperatura do 180°C.

Pracę zestawu uzupełniają urządzenia laboratoryjne:

  • Pulse Decay do badania skrajnie niskich przepuszczalności;
  • aparat firmy Data Physics do mierzenia kątów kontaktu i napięć powierzchniowych na granicy faz;
  • reometr rotacyjny Anton Paar MCR 301 do pomiarów właściwości reologicznych cieczy i niektórych ciał plastycznolepkich (urządzenia te umożliwiają wykonywanie pomiarów również w symulowanych warunkach złożowych);
  • TRISTAR do badania procesów dyfuzyjnych w ośrodkach porowatych.

Zainteresowanych skorzystaniem z możliwości nowoczesnego stanowiska do badania przepływów w ośrodkach porowatych Instytut zaprasza do współpracy. Kontakt: dr inż. Grzegorz Leśniak (kierownik Zakładu Geologii i Geochemii INiG – PIB, grzegorz.lesniak@inig.pl; mgr inż. Paweł Budak (kierownik Zakładu Inżynierii Naftowej INiG – PIB, paweł.budak@inig.pl)

Źródło: INiG – PIB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)