Aktualności
Badania
21 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-21

Nowy opadomierz skonstruowany przez naukowców z UŚ

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego opracowali urządzenie do mierzenia dobowych sum opadów atmosferycznych. Pozwala ono na dokładny pomiar wagowy w szerokim zakresie natężenia opadów i prędkości wiatru.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych urządzeń do mierzenia dobowych sum opadów atmosferycznych. Mają one jednak wiele wad, co skutkuje mało precyzyjnym pomiarem. Jest to efekt m.in. ograniczenia ich zastosowania ze względu na cechy konstrukcyjne, skomplikowania układu pomiarowego, długiej drogi wody do kolektora układu, co wiąże się z jej parowaniem, a także doboru odpowiedniego korytka, w którym opady są gromadzone. Poza tym urządzenia te umożliwiają określenie jedynie wartości średnich z dłuższego przedziału czasu, które nie dają dokładnego obrazu zmian natężenia w czasie trwania opadu.

Pracownicy spółki IBI Verde sp. z o.o. zaprosili naukowców Uniwersytetu Śląskiego do współpracy przy opracowaniu nowego opadomierza charakteryzującego się aerodynamicznym kształtem, ekonomicznym układem pomiarowym oraz pozwalającego uzyskać dokładny pomiar wagowy w szerokim zakresie natężenia opadów i prędkości wiatru. Kształt urządzenia został zbudowany zgodnie z zaleceniami World Meteorological Organization, dzięki czemu pole wiatru wokół misy kolektorowej nie ulega znacznemu zniekształceniu. Ponadto pomiar ciężaru wody gromadzonej w układzie pomiarowym dokonywany jest z dużą częstotliwością, przez co zmniejszono praktycznie do zera straty cieczy w wyniku przepływu przez kolektor i parowania oraz związanymi z tym błędami obliczeniowymi. Co istotne, wymienione zalety pozwalają na prowadzenie pomiarów na obszarach, gdzie notuje się zarówno opady nawalne, jak i długotrwałe susze.

Opatentowane urządzenie rejestruje zmianę ciężaru opadu deszczu, śniegu, gradu, rosy, a nawet mgły przy użyciu tzw. mostka tensometrycznego, który z kolei przekazuje sygnał pomiarowy do modułu gromadzącego i przetwarzającego te dane. Rejestrowany jest więc rzeczywisty czas trwania opadów atmosferycznych i zmiany ciężaru układu kolektorowego, w którym się one gromadzą.

Opadomierz oraz sposób pomiaru ilości opadów to patent firmy IBI Verde sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Śląskiego. Uczelnia nawiązała współpracę z firmą w 2016 roku w celu realizacji wspólnego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu monitorowania zjawisk meteorologicznych i ostrzegania przed nimi. Autorami wynalazku są: prezes zarządu firmy IBI Verde sp. z o.o. Krzysztof Zieliński oraz dr Zbigniew Caputa, techniczne opracowanie prototypu zostało powierzone Mariuszowi Parkitnemu.

Źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)