Aktualności
Badania
01 Grudnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2020-12-01

Nowy patent naukowców z UG

Naukowcy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, opracowali automatyczne urządzenie do pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych zanurzonych na stałe w cieczach. Ich wynalazek będzie mógł być wykorzystywany m.in. w protetyce dentystycznej czy w laboratoriach badawczych.

Patent jest efektem pracy badawczej prof. dr. hab. Stanisława Pogorzelskiego oraz mgr. Macieja Grzegorczyka. Automatyczne urządzenie do pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych zanurzonych na stałe w cieczach umożliwia określenie fundamentalnej, dla efektywności procesu powlekania ciał stałych, wielkości swobodnej energii powierzchniowej (SFE).

Chronione patentem urządzenie w układzie do pomiaru dynamicznych kątów kontaktu (CA) metodą osadzonego pęcherzyka, jako jedyne umożliwia dokonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej (SFE) całkowicie uwodnionego, zanurzonego ciała stałego w fazie ciekłej (nie tylko wodnej) w stanie zastanym, bez jakiejkolwiek procedury ingerencji w badaną próbkę (przenoszenie, wyjmowanie, osuszanie) – tłumaczy prof. Stanisław Pogorzelski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UG.

Powierzchnia badanego ciała stałego pozostaje zanurzona i nie jest wyjmowana w celu dokonania pomiaru CA, jak w przypadku wszystkich klasycznych metod opartych na geometrii leżącej kropli, wymagających stosowania płynów testowych i przygotowania powierzchni.

Za pomocą urządzenia można dokonać pomiaru dynamicznych kątów kontaktu, co pozwala na określenie dodatkowych parametrów energetyki zwilżalności, a histereza CAH czy Π dostarczają dodatkowych informacji o strukturze badanej powierzchni takich jak: stopień porowatości, niejednorodności chemicznej czy wielkości depozycji powierzchniowej – dodaje prof. Pogorzelski.

Możliwe zastosowania wynalazku to: protetyka dentystyczna, biofilmy mikroorganizmów, zespoły badające stan warstw antykorozyjnych oraz laboratoria: morskie, elektrochemiczne, agrochemiczne, inżynierii hydrotechnicznej, limnologiczne i naukowe.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: