Aktualności
Badania
04 Lutego
Źródło: www.fnp.org.pl
Opublikowano: 2020-02-04

Nowy związek chemiczny

Prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, we współpracy z naukowcami z Korei Południowej, odkrył nowy związek chemiczny i opisał jego właściwości. Wyniki badań publikuje prestiżowy tygodnik chemiczny „Journal of American Chemical Society”.

Publikacja dotyczy syntezy i właściwości fotofizycznych nieznanego wcześniej, złożonego strukturalnie związku heterocylicznego będącego hybrydą pirolo[3,2-b]pirolu i diketopirolopirolu. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Chodzi o to, że proces w stanie wzbudzonym zachodzi dwustopniowo: pierwszym etapem jest częściowe przeniesienie ładunku, a dopiero następnie całkowite rozdzielenie ładunku. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej i może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

Artykuł jest efektem współpracy z prof. Gryko grupą kierowaną przez prof. Dongho Kima z Yonsei University w Seulu.

Prof. Daniel Gryko (na fot.) jest dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Do jego najważniejszych zainteresowań naukowych należy chemia porfiryn, a w szczególności koroli, czyli barwników organicznych o licznych zastosowaniach. Był beneficjentem kilku programów FNP w 2017 roku został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe.

JK

(Źródło: IChO PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)