Aktualności
Badania
05 Listopada
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2021-11-05

Od leczenia do opieki

Podniesienie kompetencji cyfrowych u pracowników medycznych to jeden z celów projektu realizowanego przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego we współpracy z czterema europejskimi uczelniami.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia świadomości wagi psychologicznej opieki nad pacjentem. Ograniczony kontakt związany z izolacją w zamkniętych szpitalnych oddziałach był uciążliwy zarówno dla chorych, jak i ich najbliższych. Pracownicy służb medycznych często wspierali pacjentów, ułatwiając im kontakt z rodziną za pomocą urządzeń mobilnych oraz narzędzi wideo.

Projekt From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare („Od leczenia do opieki: cyfrowa edukacja i wsparcie duchowe w szpitalnej opiece zdrowotnej”) ma charakter interdyscyplinarny. Skierowany jest do studentów z pięciu uniwersytetów w Europie. Zawiera pilotażowy program nauczania z dziedzin m.in. antropologii, technologii informacyjnych, religii, psychologii i medycyny.

Prowadzone w ramach projektu warsztaty dla studentów w przyszłości zostaną udostępnione w formie modułów do samodzielnego kształcenia dla pracowników służb medycznych, pracowników socjalnych oraz opiekunów. Dzięki temu uczestnicy projektu zdobędą umiejętności związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych wśród personelu medycznego oraz przyczynią się do poprawy stanu psychicznego i duchowego osób, które przebywają w szpitalnej izolacji.

Program realizuje pięć instytucji akademickich w czterech europejskich krajach: University of Torino (Włochy), University of Dublin (Irlandia), Universidad de Extremadura i Universidad Internacional de la Rioja (Hiszpania) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW jest dr hab. Marcin Jewdokimow, p.o. kierownika Katedry Kultury XX i XXI wieku.

Projekt prowadzony jest w ramach Programu Erasmus+, a jego budżet wynosi 195 172 euro. Realizacja potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)