Aktualności
Badania
13 Lipca
Fot. B. Wojciechowski
Opublikowano: 2023-07-13

Odkrycia archeologów z UW w Albanii i Czarnogórze

Unikatowa budowla, w której prawdopodobnie odbywały się ważne uroczystości polityczne i religijne, oraz układ murów z czasów hellenistycznych to odkrycia, których archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dokonali w zakończonych w lipcu sezonach wykopaliskowych. Naukowcy prowadzą badania w Albanii i Czarnogórze.

Archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej  UW zakończyli w lipcu kampanie wykopaliskowe w Albanii i Czarnogórze. W albańskim Bushati prowadzili badania „nieznanego miasta”, które odkryli pięć lat temu. Jest to rozległy obszar, leżący w pobliżu antycznej Szkodry, otoczony murami cyklopimi. Chociaż jego nazwa dotychczas nie została ustalona, wiadomo, że był to ważny ośrodek miejski. Świadczą o tym odsłonięte mury obronne oraz dwie bramy miejskie pochodzące prawdopodobnie z IV wieku p.n.e.

Wyniki tegorocznych wykopalisk potwierdzają tę hipotezę. Wskazują też na to, że obszar ten miał dodatkowo charakter religijny. Większość zabytków stanowią amfory (w tym korynckie) oraz zadziwiająca liczba skyfosów – naczyń do picia wina różnych rozmiarów. Trójdzielny charakter założenia architektonicznego może sugerować, że odkryliśmy unikatową budowlę – prytanejon lub hestiateron, czyli jedną z konstrukcji publicznych, w których powinien płonąć wieczny ogień. Odbywały się w nich ważne ceremonie polityczne i religijne – wyjaśnia prof. Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW.

Zdaniem badaczy odkrycie jest niecodzienne i zaskakujące, ponieważ może dowodzić, że „nieznane miasto” nie tylko zaplanowano i wybudowano na wzór grecki, ale także, że przynajmniej we wczesnym okresie swojego istnienia miało ono polityczną i organizacyjną strukturę miasta greckiego.

Rzymski portyk i hellenistyczne mury

W antycznym Rhizon w Czarnogórze odsłonięto z kolei fragmenty monumentalnego portyku rzymskiego. Dotychczas archeolodzy odkryli jego pozostałości o długości 24 m i szerokości 5 m oraz trzony potężnych kolumn o średnicy ponad 50 cm.

Przednia część stylobatu, na którym znajduje się portyk, była starannie obrobiona, co świadczy o tym, że otwierał się on na dużą przestrzeń, prawdopodobnie forum  – zaznacza prof. Piotr Dyczek.

Poniżej poziomu portyku odkryto mury z czasów hellenistycznych (II wiek p.n.e.). Datowanie tej konstrukcji umożliwiła analiza przyległej do murów dość grubej nawierzchni wykonanej z fragmentów amfor i korków od nich Ten układ murów dowodzi, że znajdowały się w tym miejscu budowle reprezentacyjne. W kolejnych sezonach wykopaliskowych naukowcy będą analizować, czy są to elementy konstrukcji hellenistycznej agory.

 

Dyskusja (0 komentarzy)