Aktualności
Badania
13 Grudnia
Rekonstrukcja glonu, rys. B. Waksmundzki, źródło: S. Skompski
Opublikowano: 2023-12-13

Odkrycie geologów z UW i PAN

Geolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk odkryli nieznane dotychczas zjawisko współistnienia paleozoicznych form roślinnych i zwierzęcych – glonów oraz graptolitów. Artykuł na ten temat ukazał się w „Acta Geologica Polonica”.

Zespół naukowców z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z uczonymi z Instytutu Peleobiologii Polskiej Akademii Nauk i geologicznych instytucji ukraińskich, przez dziesięć lat prowadził na Podolu, w zachodniej części Ukrainy, badania skał okresu sylurskiego – trzeciego okresu ery paleozoicznej, trwającego od 444 do 419 milionów lat temu. Rezultaty badań – głównie sedymentologicznych – sukcesywnie publikowane w czasopismach międzynarodowych, wskazywały między innymi na wysokodynamiczny charakter powstawania niektórych warstw. Część warstw, jak ustalili badacze, mogła być efektem działania wzburzeń natury tsunamitowej.

W skałach, które około 427 mln lat temu powstawały na równiach przybrzeżnomorskich, naukowcy odnaleźli uwęglone skamieniałości glonów z przyczepionymi do nich organizmami, które zostały zidentyfikowane jako graptolity – wymarłe zwierzęta przypominające cienkie gałązki.

Potwierdziliśmy, że odgałęzienia porastające glony to graptolity. Tym samym udało nam się wykazać współwystępowanie form roślinnych i zwierzęcych, jakimi są odpowiednio glony i graptoplity – wyjaśnia prof. Stanisław Skompski z Wydziału Geologii UW.

Jak wskazują geolodzy, zaobserwowane współistnienie tych dwóch grup organizmów nie było dotąd znane.

Sylur był bardzo ważnym okresem w historii ewolucji życia na Ziemi ze względu na ekspansję w kierunku lądów morskiej roślinności typowej dla płycizn. Odkrycie współwystępowania form roślinnych i zwierzęcych wzbogaci wiedzę o osadach sylurskich składanych kilkaset milionów lat temu na brzegu wielkiego wschodnioeuropejskiego kontynentu, którego granica przebiegała m.in. przez dzisiejszą Polskę – podkreśla prof. Skompski.

Ostatni z artykułów – poświęcony tematycznie odkryciom paleontologicznym – ukazał się właśnie w czasopiśmie Acta Geologica Polonica.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)