Aktualności
Badania
22 Czerwca
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-06-22

Odkrycie w Bushat ośrodka miejskiego z III w. p.n.e.

Fragmenty murów obronnych i pozostałości ceramiki, wskazujące istnienie na tym obszarze dużego ośrodka miejskiego, odkryli na stanowisku Bushat w Albanii archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowisko archeologiczne Bushat położone jest w północno-zachodniej Albanii, 15 km na południowy wschód od Szkodry. Badacze z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego realizują tam badania od 2018 roku.

Prace badawcze prowadzone są w najwyższym punkcie płaskowyżu położonego na terenie współczesnej gminy Bushat. Mimo że teren ten uległ znacznej erozji, badacze uchwycili pozostałości trzech budowli zachowanych w części fundamentowej. Są to fragmenty murów obronnych oraz dwie bramy miejskie. Solidne konstrukcje wykonano z dużych, lekko obrobionych bloków lokalnego zlepieńca tworząc, bez użycia zaprawy, fundamenty o szerokości 90 cm, charakterystyczne dla hellenistycznych budowli obronnych. Oprócz pozostałości budowli zachowały się liczne fragmenty ceramiki, które wstępnie pozwalają na ich datowanie. Badacze odkryli części amfor hellenistycznych oraz skyfosów i innych naczyń stołowych, których powierzchnię pokrywa czarny firnis.

Odkryte pozostałości budowli oraz fragmenty ceramiki wskazują na hellenistyczną zabudowę miasta pochodzącą z końca III wieku p.n.e. i pierwszej połowy II w. p.n.e. Niejednoznaczność przekazów antycznych oraz wstępny etap badań nie pozwalają na jednoznaczne określenie nazwy miasta leżącego na terytorium antycznej Szkodry, choć mogła to być Bassania, wspomniana przez starożytnego historyka Liwiusza przy okazji opisu walk Rzymian z Gentiosem, ostatnim królem iliryjskim – mówi prof. Piotr Dyczek, kierownik zespołu badawczego pracującego w Bushat.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)