Aktualności
Badania
09 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-09

Odkrywają tajemnice Puszczy Białowieskiej

Ślady nieznanej dotąd w takiej skali i w takim natężeniu działalności rolniczej i gospodarczej człowieka odkryli naukowcy uczestniczący w badaniach terenowych w Puszczy Białowieskiej.  

Dzięki nowoczesnym metodom badawczym naukowcy odkryli liniowe układy rozpościerające się na dużych obszarach o łącznej długości pond 300 km. Są to pozostałości nieznanej dotąd w takiej skali i w takim natężeniu działalności rolniczej i gospodarczej człowieka. Okazuje się, że miała ona szerszy wymiar niż sądzono do tej pory.

To pierwsze rozpoznane w Polsce tego typu konstrukcje położone na tak dużym obszarze i zachowane w tak dobrym stanie – podkreśla prof. Rafał Zapłata z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wspomniane przez niego obiekty te to najprawdopodobniej miedze, które były granicami pradziejowych pól i pastwisk. Na szczycie wielu z nich znajdowały się rzędy kamieni ułożone ludzką ręką.

Podczas prac odkryto także wiele zabytkowych przedmiotów oraz śladów osadnictwa z czasów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza. Badania laboratoryjne i geologiczne pozwoliły ustalić, że na terenie Puszczy Białowieskiej istniały osady ludzkie już na początku pierwszego tysiąclecia. Najprawdopodobniej tereny te były zamieszkiwane przez ludzi zajmujących się wypasem bydła oraz prymitywnym rolnictwem.

Do realizacji projektu wykorzystano przede wszystkim metody nieinwazyjne, zwłaszcza lotnicze skanowania laserowe (LiDAR), narzędzia geoinformatyczne, mikroskopię trójwymiarową czy skanowania z zastosowaniem jednostek bezzałogowych – dronów. W badaniach uczestniczyli naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyniki ich dotychczasowych prac ukazały się m.in. na łamach „Remote Sensing” czy „Biological Conservation”.

O badaniach prowadzonych w Puszczy Białowieskiej opowiada także film popularnonaukowy „Zapomniane ślady w Puszczy”.

MK, źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)