Aktualności
Badania
21 Maja
Opublikowano: 2021-05-21

OPI-PIB i ALK będą demaskować fake newsy

Inteligentne narzędzia detekcji fake newsów i weryfikacji źródeł informacji stworzą naukowcy z  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. 

W ostatnich latach coraz większym problem staje się brak rzetelności informacji opublikowanych w internecie. Ludzie celowo są wprowadzani w błąd, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje. Skala tego zjawiska jest na tyle duża, że poszukuje się skutecznego sposobu, który ułatwi weryfikację wiadomości opublikowanych w sieci. Nad narzędziem służącym temu celowi będą pracować naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Oba podmioty podpisały umowę, która ma wspierać postęp technologiczny, innowacje oraz ich rozwój badawczy.

Projekt, złożony w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INFOSTRATEG, zakłada zbudowanie zbioru uczącego się oraz bazy faktów, obejmującej przede wszystkim dziedziny w największym stopniu dotknięte fake newsami. To przede wszystkim ochrona zdrowia, polityka oraz finanse i gospodarka. Bazy te pozwolą na przeprowadzenie nie tylko analizy stylometrycznej newsów, ale także umożliwią weryfikację faktograficzną wiadomości i analizę wiarygodności ich źródła. Otrzymane w taki sposób dane posłużą do stworzenia specjalnego algorytmu. Umożliwi on klasyfikację informacji z różnych modeli opartych o uczenie maszynowe. Takie rozwiązanie pozwoli w sposób zautomatyzowany weryfikować fake newsy opublikowane w sieci w języku polskim.

Wyniki projektu umożliwią wdrożenie pierwszego w Polsce narzędzia, które pozwala w sposób kompleksowy i całkowicie zautomatyzowany wykrywać fake newsy. Rozwiązanie to może przynieść ogromne korzyści społeczno-gospodarcze poprzez zmniejszenie wpływu negatywnych skutków nieprawdziwych informacji na społeczeństwo, procesy inwestycyjne oraz działalność instytucji strzegących bezpieczeństwa w sieci – zapowiadają naukowcy.

Inicjatywa ALK i OPI-PIB obejmuje, oprócz innowacyjnych projektów badawczych, także m.in. wymianę wiedzy, wspólne publikacje naukowe, staże studenckie i badania doktorantów.

Podpisanie umowy między ALK a OPI-PIB to szansa na współpracę na rzecz wzmacniania infrastruktury innowacyjności w Polsce. Studenci programu „AI and Management” będą mieli okazję realizować projekty w obszarze Business Intelligence, uczenia maszynowego oraz inżynierii danych w czołowej instytucji badawczej w Polsce – zapowiada prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prorektor ALK.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy także odniesie wiele korzyści z nawiązanej współpracy.

Dzięki podpisaniu umowy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie możemy realizować projekty badawcze, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w biznesie. Uczelnia ta cieszy się dużą renomą i uznaniem. Jej absolwenci bez problemów odnajdują się na rynku pracy, co pokazują m.in. dane zawarte w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA), który jest administrowany przez OPI PIB. Połączenie know-how naszych jednostek z pewnością przyczyni się do opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które efektywnie będą wspierać nie tylko polskie firmy – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)