Aktualności
Badania
23 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-23

Patent USA dla Instytutu Nenckiego

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał patent o numerze US 15/553,575 na wynalazek pt. „A metod for the Early diagnosis of a pre-diabetic state and type 2 diabetes” (Metoda wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy typu 2).

Wynalazek dotyczy stworzenia testu diagnostycznego, który pozwoli na wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy typu 2, co pozwala na wcześniejsze wprowadzenie działań prewencyjnych i terapeutycznych. To niezwykle istotne z uwagi na to, że cukrzyca typu 2 rozwija się na wiele lat przed tym, zanim pojawią się objawy kliniczne. Testy diagnostyczne pozwolą na zdiagnozowanie stanu przed-cukrzycowego o 5-8 lat wcześniej niż obecnie dostępne metody. Test diagnostyczny oparty jest na pomiarze stężenia białek Wnt3a i Wnt4 we krwi.

Wyłącznymi właścicielami patentu są naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego: prof. Agnieszka Dobrzyń i dr Kamil Koziński z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych oraz prof. Paweł Dobrzyń i dr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

JK

(Źródło: IBD)

Dyskusja (0 komentarzy)