Aktualności
Badania
03 Marca
Fot. Paweł Jankowski
Opublikowano: 2022-03-03

PB opracowała unikalny w skali Polski system dla urzędów miar

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali kompletny system do automatycznej rejestracji wyników pomiarów podczas wzorcowania luksomierzy dla Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. To wyjątkowe rozwiązanie w skali całego kraju.

Unikalny projekt zespołu naukowców z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej realizowany był na potrzeby Laboratorium Akustyki i Fotometrii w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. Pracowali nad nim: dr inż. Łukasz Budzyński, dr inż. Krzysztof Konopko oraz dr hab. inż. Wojciech Walendziuk prof. PB.

Poprzez zastosowanie analizy obrazowej i opracowanej aplikacji, system potrafi zagregować dane na stanowisku pomiarowym: parametry zasilania źródeł wzorcowych, położenie geometryczne luksomierza na ławie optycznej, wyniki wskazań kalibrowanego miernika. Dane te są następnie przesyłane do arkusza obliczeniowego, na podstawie którego tworzone jest świadectwo wzorcowania. Dzięki modernizacji i rozbudowie stanowiska fotometrycznego udało się usprawnić cały proces badań, uzyskując nową jakość w gromadzeniu i przetwarzaniu danych pomiarowych.

Zaproponowaliśmy zupełnie autorskie rozwiązanie które pozwala na szybsze i dokładniejsze przebadanie dowolnych luksomierzy. Do tej pory Okręgowy Urząd Miar realizował pomiary tylko kilku rodzajów luksomierzy, za to dzisiaj mogą badać wszystkie dostępne na rynku luksomierze – zarówno produkcji polskiej, jak i zagraniczne, które wymagają okresowego wzorcowania, bo taką funkcjonalność posiada nasz system. Dodatkowo uzgodniliśmy, że jeśli pojawią się na rynku inne konstrukcje luksomierzy, przygotujemy dedykowane uchwyty, pozwalające na ich wywzorcowanie – mówi dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB.

W akredytowanym laboratorium pomiarowym w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku wzorcowane są mierniki natężenia oświetlenia inaczej zwane luksomierzami. To przyrządy stosowane przez służby BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach do określenia natężenia oświetlenia panującego na stanowiskach pracy.

W ostatnim roku wyposażyliśmy nasze laboratorium w precyzyjny odczyt odległości na ławie fotometrycznej służącej do wzorcowania luksomierzy – wyjaśnia Krzysztof Baczewski, kierownik Laboratorium Akustyki i Fotometrii Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. – Politechnika Białostocka wsparła nas specjalnym urządzeniem wraz z panelem dotykowym i oprogramowaniem do przesyłania wyników pomiarów bezpośrednio do komputera. Pozwoliło nam to na automatyzację oraz pełne usprawnienie pracy w laboratorium fotometrycznym.

Twórcy nowego systemu podkreślają, że pozwala on na zastosowanie dedykowanych głowic do luksomierzy i rejestrację wszystkich parametrów, które są niezbędne do opracowania świadectwa kalibracji. Przygotowano również specjalny dedykowany układ do wzorcowych źródeł światła, w taki sposób, by zawsze były tak samo montowane na ławie fotometrycznej. To wyjątkowe rozwiązanie w polskich urzędach miar.

Staramy się realizować innowacyjne rozwiązania na naszych stanowiskach pomiarowych. Ponieważ w polskiej terenowej administracji miar jesteśmy Centrum Kompetencyjnym Fotometrii, zdecydowaliśmy się inwestować w stanowisko do wzorcowania luksomierzy. Politechnika Białostocka wsparła nas od strony naukowej i poprzez automatyzację i informatyzację wspólnie zmodernizowaliśmy stanowisko do wzorcowania luksomierzy – zaznacza Mirosław Wnorowski, dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Porozumienie z GUM Politechnika Białostocka podpisała w lipcu ubiegłego roku.

MK, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)