Aktualności
Badania
01 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-06-01

Pierwszy doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Opracowanie i wdrożenie elektronicznej usługi w postaci tzw. nośnika trwałego, umożliwiającego przetwarzanie oraz zarządzanie wrażliwymi dokumentami elektronicznymi, jest celem pierwszego na Uniwersytecie Zielonogórskim doktoratu wdrożeniowego.

Autorem doktoratu jest Kamil Kozdrój, słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Przygotuje rozprawę, której tematem będzie opracowanie, a następnie wdrożenie usługi w postaci tzw. nośnika trwałego, umożliwiającego przetwarzanie oraz zarządzanie wrażliwymi dokumentami elektronicznymi.

Mechanizm „nośnika trwałego” jest w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany przez instytucje finansowe, np. banki, do informowania i bezpiecznego – poprzez użycie metod kryptograficznych – oraz poufnego (z wykorzystaniem tzw. zaufanej trzeciej strony) potwierdzania przez klientów procedowanych dokumentów, tj. regulaminów, warunków umowy, cenników… Usługa przewidziana do realizacji w ramach doktoratu wdrożeniowego została ściśle ukierunkowana na potrzeby, wymagania i założenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych – eIDAS. Warto także dodać, że zastosowanie proponowanego rozwiązania e-usługi z nośnikiem trwałym, przyczyni się do redukcji kosztów i negatywnego wpływu na środowisko generowanego tradycyjnym obiegiem dokumentów w formie papierowej – mówi doktorant Kamil Kozdrój.

Wymiernym efektem pracy badawczej będzie wdrożenie konkretnej usługi w firmie Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że firmy zatrudniające doktorantów realizujących wdrożenie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie – takie dane płyną np. z Danii. Szczególnie cieszy nas fakt, że nauka wkracza do realnego biznesu, zaś prace prowadzone przez doktoranta pomagają w funkcjonowaniu rozwiązań wdrażanych przez naszą firmę, przez co są one bardziej konkurencyjne, zapewniają nam przewagę rynkową i stanowią o sukcesie. Implementacja innowacji przekłada się na zwiększoną aktywność w zakresie ochrony własności intelektualnej, od patentów, poprzez wzory przemysłowe, aż po zaawansowane know-how. Wspieramy działalność naukową uniwersytetu, poprzez udostępnianie naszego laboratorium badawczo-rozwojowego, gdzie wiedza doktoranta przyjmuje zastosowanie w gotowym produkcie. Nasza firma daje wsparcie nie tylko w postaci całej dostępnej infrastruktury sprzętowej, serwerowej, ale również w postaci wsparcia przez naszych doświadczonych inżynierów IT – zaznacza Jacek Starościc, prezes Zarządu Perceptus sp. z o.o.

To pierwszy doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest realizowany w ramach 4. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie zamierzają rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Otrzymują oni podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z MEiN. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego wzrasta do 4450 zł.

Program został uruchomiony w 2017 r. Uczestniczy w nim obecnie  ponad 1600 doktorantów: I edycja – ok. 300, II edycja – ponad 400, III edycja – ponad 300 doktorantów, IV edycja – ponad 600 doktorantów oraz łącznie ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów. Właśnie zakończył się nabór zgłoszeń do 5. edycji.

MK, źródło: UZ

 

Dyskusja (0 komentarzy)