Aktualności
Badania
29 Lipca
Fot. Kamil Andrukowicz, źródło: PLL LOT.
Opublikowano: 2022-07-29

PLL LOT rozpoczęły współpracę z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa

Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wykorzystają nowoczesną technologię do obliczania emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i tlenku węgla z samolotów narodowego przewoźnika.

Obecnie emisje pochodzące od silników napędowych samolotów obliczane są dla cyklu startu i lądowania – LTO (Landing Take-off Cycle) zdefiniowanego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Producenci silników, zgodnie z wymaganiami Aneksu 16 ICAO, na stacji prób określają wielkości emisji przy wyznaczonych zakresach pracy silnika i czasach ich trwania.

W rzeczywistości czasy faz lotu samolotów w cyklu LTO i zakresy pracy silników są inne dla każdego z portów lotniczych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz popartej naukowo metody, wyliczana będzie rzeczywista emisja samolotów PLL LOT. Współpraca z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa pozwoli narodowemu przewoźnikowi na określenie rzeczywistego wpływu na środowisko emisji pochodzących od samolotów i na podjęcie szerszej współpracy badawczo-rozwojowej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

źródło: Łukasiewicz – ILot

Dyskusja (0 komentarzy)