Aktualności
Badania
28 Lipca
Źródło: PIAP Space
Opublikowano: 2020-07-28

Polacy będą pracowali nad kosmicznym ramieniem robotycznym

Kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną spółka PIAP Space, spin-off założony przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wartość projektu TITAN przekracza 2,5 mln euro.

To pierwszy tak duży kontrakt zakładający rozwój całego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego. Wynikiem podpisanej umowy będzie prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie 3 lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnięciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – powiedział Mateusz Wolski, prezes Zarządu PIAP Space sp. z o.o.

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. Urządzenie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Pomiędzy ramieniem robotycznym a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem takiego produktu są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz do eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami. realizuje np. projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w którym rozwija chwytak LAR (Launch Adapter Ring).

TITAN, podobnie jak EROSS, to element realizacji mapy drogowej rozwoju robotyki kosmicznej, opracowanej przez konsorcjum wiodących europejskich agencji kosmicznych PERASPERA, którego członkiem jest Polska Agencja Kosmiczna.

– Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreślił Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. W 2019 roku ok. 44% udziałów w spółce objęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Spółka specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów oraz mechanizmach satelitarnych.

– Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Agencja Rozwoju Przemysłu inwestując w PIAP Space realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tak zwanych „śmieci kosmicznych” przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym – powiedział Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Projekt TITAN to nie lada wyzwanie. Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, że przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – dodał Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

PIAP powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych i fabryk, robotyką mobilną na rzecz bezpieczeństwa, drukiem 3D oraz technologiami kosmicznymi. Realizuje prace badawcze i badawczo-rozwojowe, a także opracowuje, produkuje
i sprzedaje do 18 krajów na świecie roboty mobilne do zastosowań specjalnych, w tym antyterrorystycznych i pirotechnicznych. Załoga Instytutu to blisko 300 osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach. Instytut ma swoje siedziby w Warszawie oraz w Toruniu.

– Ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty, jak TITAN – odważne, wypracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu –  podkreślił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)