Aktualności
Badania
07 Grudnia
Fot. B. Motyka
Opublikowano: 2023-12-07

Polimery do zmodyfikowanego uwalniania leków

Nad syntezą precyzyjnie zdefiniowanych polimerów rozgałęzionych do zmodyfikowanego uwalniania leków pracuje badaczka z Politechniki Rzeszowskiej. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego na pomocnicze substancje chemiczne, które ulepszą efekt terapeutyczny.

Wśród laureatów XIV edycji programu LIDER znalazła się dr inż. Izabela Zaborniak z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W ramach realizacji swojego projektu ma zamiar uzyskać precyzyjnie zdefiniowane polimery rozgałęzione składające się z rdzenia sacharozy oraz z ośmiu polimerowych ramion bocznych zbudowanych z kopolimerów należących do grupy akrylanów, zarówno monomerów jonowych zawierających kationowe oraz anionowe łańcuchy boczne, jak i niejonowych. W tym celu zastosuje metodę polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), gdyż wskazana grupa technik pozwala na projektowanie polimerów o dobrze zdefiniowanej strukturze. Istnieje zatem możliwość precyzyjnego modulowania uwalniania substancji aktywnych w zależności o kompozycji i długości ramion polimerowych.

Syntezowane polimery będę badać pod kątem zastosowań jako substancje pomocnicze do zmodyfikowanego uwalniania leków we współpracy z firmą farmaceutyczną. Tam będą prowadzone badania rozwojowe, będące etapem przygotowania produktów uzyskanych w ramach realizacji projektu do wdrożenia na rynek – zapowiada dr inż. Izabela Zaborniak.

Jej projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego na pomocnicze substancje chemiczne, które ulepszają efekt terapeutyczny. Cel ten jest obecnie osiągany przez zmiany w sposobie podawania substancji leczniczej. Technologia postaci leku stanowi zatem doskonałe narzędzie do optymalizacji farmakoterapii oparte na obecnej już na rynku substancji aktywnej.

Obecność monomerów jonowych w łańcuchach bocznych polimerów determinuje mechanizm uwalniania substancji aktywnej w określonych odcinkach układu pokarmowego, natomiast zastosowanie polimerów niejonowych wpływa na właściwości fizykochemiczne końcowej formy materiału polimerowego, zwiększa biozgodność polimeru oraz moduluje jego rozpuszczalność.

Program LIDER ma na celu poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. To najdłużej trwający program w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2009 roku odbyło się już czternaście konkursów, w wyniku których wyłoniono blisko 600 młodych naukowców. Przyznano im ponad 730 mln zł na autorskie projekty badawcze. W ostatniej edycji ponad 70 mln zł na trafiło do 41 badaczy i badaczek.

GaL, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)