Aktualności
Badania
19 Stycznia
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2022-01-19

Politechnika Białostocka współpracuje z Lafarge

Politechnika Białostocka nawiązała współpracę z Lafarge. Powstaną wspólne projekty z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Na Politechnice Białostockiej doszło do roboczego spotkania, podczas którego uzgodniono wspólne projekty, jakie realizować będą naukowcy tej uczelni, a także specjaliści Sieci Badawczej Łukasiewicz i firmy Lafarge Polska. Taka współpraca to idealny przykład działalności badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań w gospodarce.

Efektem naszych działań mają być wspólne projekty istotne dla gospodarki – zapowiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Spotkanie, jakie zainicjował w grudniu ubiegłego roku minister Wojciech Murdzek w resorcie edukacji i nauki, miało na celu nawiązanie realnej współpracy nauki polskiej, podmiotów reprezentujących Skarb Państwa oraz środowisk biznesu.

Poziom projektów badawczych w ramach nauki i biznesu to 7,5 mld, z czego 1,8 mld zł leży po stronie Łukasiewicza, a pozostała kwota to finanse dla przedsiębiorców – mówi Marcin Kruk, lider Programu Badawczego Budownictwo Modułowe Łukasiewicza, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. – To pokazuje, że współpraca, budowanie konsorcjum, daje przyszłość.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, prowadząc wiodący program badawczy budownictwa modułowego, integruje pięć bloków tematycznych: innowacyjne, nowoczesne, odpowiadające między innymi za głęboką termomodernizację materiały budowlane, automatyzacja i robotyzacja w przemyśle, recykling, przetwórstwo, a także energooszczędność i inteligentne budynki.

Budownictwo prefabrykowane i modułowe od lat jest przedmiotem badań Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Badamy szkieletowe modułowe budownictwo drewniane – przypomina prof. Czesław Miedziałowski z Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Politechnika bada prefabrykaty domów modułowych produkowanych w fabrykach domów i bada je na każdym etapie – od transportu na plac budowy po wbudowanie i pracę w gotowym obiekcie.

Drewno to materiał bardzo ciekawy, ale trudny, podatny na deformację – wskazuje prof. Miedziałowski. – Wykonaliśmy już badania drewnianego budynku modułowego o czterech kondygnacjach. Korzystamy ze współpracy z firmami, które są na naszym terenie. Mamy dobrze wyposażoną halę Inno-Eko-Tech przystosowaną do badania elementów naturalnej wielkości. Konsultujemy już pracę drewnianego budynku modułowego o ośmiu kondygnacjach.

Projektowanie oraz wykonawstwo inwestycji infrastrukturalnych oraz drogowych stanowią podstawę działalności LH Engineering spółki zależnej firmy Lafarge Polska.

Współpracując zarówno z Siecią badawczą Łukasiewicz, jak i Politechniką Białostocką stawiamy sobie za cel rozwiązywanie problemów technicznych w trzech obszarach. Pierwszy to zrównoważone budownictwo, czyli takie, które jest energooszczędne, drugi – cyfryzacja i trzeci – automatyzacja. Liczę, że projekty, które będziemy wspólnie realizować pozwolą wspólnie zmodernizować budownictwo, a w zakresie budownictwa infrastrukturalnego wprowadzić drogownictwo już w XXII wiek. Czyli – więcej cyfryzacji, więcej automatyzacji, bardziej miarodajne i rzetelne badania, ale też trwałość i wykorzystanie materiałów z odpadów recyklingowych – podkreśla Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor Lafarge Holcim Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury.

Nowoczesna infrastruktura wymaga nowoczesnych materiałów, spoiw, kruszyw, które zostaną wytworzone czy pozyskane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nad unikalnymi rozwiązaniami czuwa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Prace badawcze nad rozwojem nowoczesnych materiałów budowlanych, które Łukasiewicz mógłby prowadzić wspólnie z Politechniką Białostocką, powinny być ukierunkowane na: niskoemisyjność w procesie produkcji materiałów; wykorzystanie surowców odpadowych lub ubocznych produktów poprodukcyjnych z innych branż przemysłowych, zdekarbonizowanych, zastępując lub ograniczając stosowanie surowców naturalnych; ulepszanie właściwości mechanicznych i trwałości opracowywanych materiałów oraz na energooszczędność w ich użytkowaniu przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej – zaznacza Paweł Pichniarczyk, lider Centrum Kompetencji Łukasiewicza Budownictwo, dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. – Jestem przekonany, że bogate doświadczenie, zespół ludzi pracujących zarówno na Politechnice Białostockiej, jak i w Łukasiewiczu, oraz bardzo bogate zaplecze badawcze stworzy, opracuje i będzie realizować wspólnie z firmą Lafarge projekty generujące innowacyjne technologie materiałowe. Tym będziemy się zajmować w najbliższych latach.

Firma Lafarge deklaruje, że niedługo zaprzestanie produkcji najbardziej energochłonnego cementu czystego na rzecz cementów wieloskładnikowych.

Przed nami wielkie wyzwanie, aby oszczędzać surowce naturalne dla następnych pokoleń i stosować gospodarkę obiegu zamkniętego w pełnym słowa znaczeniu – zwraca uwagę Stanisław Sobczyk, dyrektor Przemysłowy Cementu Lafarge Polska, wiceprezes Lafarge Polska. – Widzimy wielką przestrzeń dla współpracy pomiędzy nauką  a przemysłem.

Politechnika Białostocka szczyci się patentem na recykling gruzu betonowego, ale zakres badań prowadzonych przez naukowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku jest o wiele większy. Od wspomnianego recyklingu, wykorzystania popiołów lotnych, poprzez zastosowania cementów wieloskładnikowych, innowacyjne betonowe nawierzchnie drogowe, aż po poszukiwanie spoiw alternatywnych.

Gospodarką w obiegu zamkniętym zajmujemy się z sukcesami od ponad 30 lat. Wykorzystujemy odpady leśne, z przemysłu rolno-spożywczego, odpady przemysłowe, gruz betonowy. Z sukcesami  ponownie włączamy je do procesu produkcji budowlanej. Opatentowaliśmy również kompleksową metodę recyklingu gruzu betonowego, dzięki której uzyskujemy wysokiej jakości kruszywo grube, które może trafić z powrotem do betonu i w stu procentach zastąpić kruszywo naturalne. Opracowaliśmy również metody wzmacniania konstrukcji warstwami ochronnymi z betonów specjalnych, z betonów geopolimerowych – również przyjaznych środowisku, a także technologie produkcji wyrobów budowlanych z zastosowaniem wypełniaczy organicznych. W każdym zakresie związanym z gospodarką obiegu zamkniętym z wykorzystaniem surowców odpadowych jesteśmy w pełnej gotowości. Posiadamy odpowiednie zaplecze badawczo-laboratoryjne, potencjał ludzki i doświadczenie – zapewnia dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Efektem spotkania roboczego na Politechnice Białostockiej może być zawiązanie konsorcjum, które zajmie się opracowaniem konkretnych rozwiązań mających przyczynić się do wdrażania w praktyce kolejnych innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwolą na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań w sposób przyjazny dla ludzi i planety.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)