Aktualności
Badania
16 Lipca
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-16

Politechnika Gdańska wdraża innowacyjny projekt związany z bezpieczną żeglugą

Politechnika Gdańska i Urząd Morski w Gdyni, jako jedne z pierwszych instytucji, rozpoczną wdrażanie technologii rozwijanych w międzynarodowym projekcie InSecTT, dedykowanym m.in. przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym w obrębie tzw. Internetu Rzeczy i poprawie bezpieczeństwa żeglugi. Budżet przedsięwzięcia przekracza 44 mln euro.

Projekt InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things) to międzynarodowa inicjatywa badawcza powstała w oparciu o program Horyzont 2020, w skład której wchodzą najważniejsze firmy i instytucje naukowe z całej Europy. Skupia w sumie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji. Rozwijają one na co dzień bezpieczne systemy IoT (tzw. Internetu Rzeczy), wspierane rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji.

Politechnika Gdańska odgrywa w projekcie znaczącą rolę jako lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń oraz dostawca komponentów i oryginalnie opracowanych rozwiązań technologicznych, a Urząd Morski w Gdyni będzie jednym z pierwszych beneficjentów projektu, który będzie realizowany przez najbliższe trzy lata. W Urzędzie Morskim w Gdyni podpisano umowę, na mocy której wskazane przez urząd jednostki pływające będą wyposażane przez naukowców PG w systemy i urządzenia elektroniczne (znane z m.in. samochodów autonomicznych) służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa ich pracy. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie i oryginalnych rozwiązań naukowców PG, możliwe będzie uodpornienie systemów statku na potencjalne ataki cybernetyczne, czy występujące w niektórych obszarach zakłócenia radiowe.

Dzięki aktywności naukowców PG i podpisanemu porozumieniu, obydwa trójmiejskie porty i wskazane przez Urząd Morski w Gdyni jednostki nawodne będą jednymi z pierwszych w Europie, na których wdrażane będą pilotażowe technologie projektu InSecTT, łączące Internet Rzeczy i sztuczną inteligencję.

– Wykorzystanie naszych technologii w branży morskiej pozwoli na poprawienie efektywności pracy i bezpieczeństwa jednostek nawodnych, stanowi też pierwszy krok do zwiększania autonomii ich pracy – mówił podczas konferencji inicjującej współpracę kierownik projektu z ramienia PG, prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki PG. – Będą one mogły być wykorzystane również w złożonych obszarach przemysłowych Przemysłu 4.0, takich jak infrastruktura portów morskich – dodał.

– Urząd Morski w Gdyni jest żywotnie zainteresowany współpracą z jednostkami naukowymi – zapewniał mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. – Z jednej strony poszerza to wiedzę i promuje nowe technologie, a z drugiej przyczynia się do podnoszenia bezpieczeństwa morskiego. Współpraca z Politechniką Gdańską w ramach projektu InSecTT wychodzi naprzeciw tym potrzebom, tym bardziej, że w ostatnim czasie flota urzędu jest w znacznym stopniu odnawiana poprzez wprowadzanie do niej nowoczesnych jednostek.

Politechnika Gdańska to lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń programu InSecTT, ważny dostawca komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję, a także animator działań mających na celu włączanie studentów, młodych naukowców i polskie firmy do współpracy w projekcie.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, naukowcy z PG będą mieli możliwość realizacji praktycznych wdrożeń opracowanych przez nich systemów lokalizacji dla Internetu Rzeczy i technologii dla bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej – dodaje prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)