Aktualności
Badania
08 Maja
Opublikowano: 2019-05-08

Politechnika Łódzka współpracuje z branżą budowlaną

Kompleksowe badania przemysłowe dotyczące materiałów budowlanych, technologii ich wytwarzania oraz efektywności energetycznej obiektów będą realizowane dla branży budowlanej w Interdyscyplinarnym Centrum Badawczo-Rozwojowym które powstało na Politechnice Łódzkiej.

Partnerami w projekcie są trzy wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Chemiczny. Zdaniem przedstawicieli uczelni współpraca wydziałów oznacza nowe możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych przedsięwzięć, wykraczających poza standardowe zapotrzebowania usługowe ogólnie pojętego budownictwa. Jak podkreśla rzecznika uczelni, Ewa Chojnacka, działania te pozwolą zintensyfikować współpracę Politechniki Łódzkiej z branżą budowlaną, co umożliwi zwiększenie zakresu komercjalizacji technologii i rozwój know-how.

– Innowacyjne rozwiązania technologiczne powstają dzięki materiałom o cechach odmiennych od materiałów tradycyjnych, a także pochodzącym z recyclingu – zauważa kierująca projektem dr hab. inż. Renata Kotynia, profesor PŁ. – Daje to możliwość wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych, przy zastosowaniu systemów sterowania klimatyzacją i wentylacją, telekomunikacyjnymi i informatycznymi – dodaje.

Projekt „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Wartość projektu realizowanego do końca 2020 roku wynosi prawie 6,8 mln zł. W poszczególnych jednostkach prace Centrum nadzorować będą: prof. Renata Kotynia (Katedra Budownictwa Betonowego), prof. Sławomir Wiak (Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych), prof. Dariusz Gawin (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych), prof. Marek Lefik (Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich), prof. Piotr Borkowski (Katedra Aparatów Elektrycznych) oraz prof. Dariusz Bieliński (Instytut Technologii Polimerów i Barwników). Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie PŁ rozpoczęło działalność z początkiem 2019 r.

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)