Aktualności
Badania
20 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-20

Na Politechnice Śląskiej opracują metody redukcji hałasu urządzeń

Redukcją hałasu wywołanego przez samochody, samoloty, urządzenia przemysłowe i domowe, zajmie się międzynarodowe konsorcjum badawcze, na którego czele stoi Politechnika Śląska. Na realizację prac naukowcy otrzymali 2,7 mln euro z programu Horyzont Europa.

Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA” jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor uczelni ds. nauki i rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie systemów redukcji hałasu przechodzącego przez obudowy urządzeń, zarówno przemysłowych, jak i gospodarstwa domowego.

Hałas przechodzący przez takie obudowy powoduje dużą uciążliwość, a w przypadku urządzeń przemysłowych jest również powodem wielu chorób cywilizacyjnych. Dlatego redukcja hałasu ma olbrzymie znaczenie. Niestety, obecne techniki jego redukcji, polegające głównie na izolacji pasywnej poprzez bariery dźwięko-akustyczne, są niewystarczające. Jedynie bardzo grube i ciężkie materiały mogłyby być skuteczne. Jednak w dobie redukcji surowców mineralnych takie rozwiązania nie są akceptowalne. Mniejsza waga to też mniejsze zużycie energii. Dlatego należy poszukiwać innych, bardziej efektywnych rozwiązań powodujących nie tylko redukcję hałasu, ale również redukcję ciężaru i rozmiaru urządzeń przy odpowiedzialnym wykorzystaniu materiałów – wskazuje prof. Pawełczyk.

Projekt dotyczy redukcji hałasu przechodzącego przez obudowy zamknięte z maszyn i urządzeń oraz do przestrzeni znajdującej się wewnątrz, np. w samolotach czy samochodach.

Metody, które chcemy zastosować są bardzo innowacyjne. Dotyczą redukcji hałasu poprzez sterowanie mikrodrganiami struktur. Można to wytłumaczyć na przykładzie poszycia kadłuba samolotu jako bariery dźwiękochłonnej dla hałasu transmitowanego od silników do kabiny pasażerskiej. Nasze rozwiązanie umożliwi sterowanie mikrodrganiami tworzących go warstw, przekształcając poszycie w naturalną blokadą dla hałasu – wyjaśnia lider konsorcjum.

W projekcie IN-NOVA wezmą udział tak znane uczelnie, jak: KU Leuven, University College London, University of Southampton, Universitat Politecnica de Valencia, Otto-Von-Geuricke Universitaet Magdeburg, niemiecki instytut badawczy DLR, który jest odpowiednikiem NASA w Europie, oraz światowej klasy przedsiębiorstwa: Airbus, Siemens, Analog Devices, Muller-BBM. Oprócz tego w badania zaangażowani będą naukowcy z uczelni spoza Europy: Hong-Kong Polytechnic University, Nanyang Technological University Singapore, Kansai University, Qatar University, Universidad Austral of Chile. Realizację projektu wspierają ponadto: Główny Urząd Miar, Noise Abatement Society, Stadler, Diehl Aviation.

Tak silne konsorcjum jest głównie efektem mojej wieloletniej pracy w ramach International Instiutute of Acoustics and Vibration – międzynarodowego towarzystwa naukowego, którym mam zaszczyt kierować. Chcemy wykorzystać naszą współpracę, by również opracować normy dotyczące aktywnych metod redukcji hałasu urządzeń. Miałyby być one wdrożone w Wielkiej Brytanii, a dzięki odpowiedniemu lobbingowi zabiegać będziemy także o ich przyjęcie w Unii Europejskiej i innych państwach – zaznacza prof. Pawełczyk.

Planowane jest także zrekrutowanie dziesięciorga doktorantów. Będą pracować w oparciu o umowy międzynarodowe i wspólne doktoraty, otrzymując swój stopień naukowy w dwóch uczelniach. Zostaną przygotowani do pełnienia roli liderów w zakresie związanym z metodami redukcji hałasu urządzeń.

Będą korzystali z wielu możliwości staży zarówno w innych uczelniach, ale także w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Zadeklarowaliśmy powstanie rozwiązań technicznych, które będą wdrażane przez firmy będące beneficjentami czy partnerami w projekcie – podkreśla prorektor Politechniki Śląskiej

Namacalnym efektem naukowych działań będzie też poprawa naszego komfortu życia, a także pracy, np. w przemyśle.

Dotychczasowe doświadczenie zastosowania tego typu metod, zebrane w Katedrze Pomiaru Systemów Sterowania Politechniki Śląskiej, na podstawie badań laboratoryjnych oraz w oparciu o testy na urządzeniach rzeczywistych nabytych z rynku, pokazują, że są one jak najbardziej efektywne i pozwalają uzyskać zdecydowanie większe efekty redukcji hałasu, niż metody klasyczne. Natomiast pozostaje jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, w czym pomoże właśnie to międzynarodowe konsorcjum — podsumowuje prof. Marek Pawełczyk.

Całkowity koszt projektu wynosi ok. 2,7 mln euro. Środki na jego realizację pozyskano z programu Horyzont Europa. Badania rozpoczną się pod koniec tego roku i potrwają cztery lata.

MK, źródło: PŚl

 

Dyskusja (0 komentarzy)