Aktualności
Badania
12 Maja
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2021-05-12

Politechnika Śląska uruchomiła Laboratorium Katalizy Chemicznej

Supernowoczesne Laboratorium Katalizy Przemysłowej powstało na Politechnice Śląskiej. Będą w nim projektowane ekologiczne technologie do zastosowań w przemyśle.

W otwarciu, które odbyło się 11 maja, wzięli udział m.in. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak – dziekan Wydziału Chemii; prof. dr hab. inż. Beata Orlińska – kierownik Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii oraz prof. dr hab. inż. Anna Chrobok – dyrektor Kolegium Studiów. Inwestycja, która pochłonęła 2 mln zł, została sfinansowana z dotacji rektora Politechniki Śląskiej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wpisuje się w strategię rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016–2024.

Strategia to jest nasza wizja przyszłości i to, do czego dążymy. Jest oparta o realizację programu IDUB, a przede wszystkim o wsparcie Priorytetowych Obszarów Badawczych, które zdefiniowaliśmy w Politechnice Śląskiej. Laboratorium Katalizy Przemysłowej wspiera obszar „Materiały przyszłości”, ale równie dobrze wpisuje się w obszar „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka”, ponieważ oba dotyczą technologii, które są powiązane z gospodarką obiegu zamkniętego. Są to materiały mające wspierać niskoodpadowe procesy technologiczne – mówi rektor Politechniki Śląskiej.

Powierzchnia użytkowa laboratorium i części biurowej wynosi 114 mkw. W tej przestrzeni zostały rozlokowane najnowocześniejsze sprzęty i urządzenia bazujące na  najnowszych technologiach. Posłużą one do wielokierunkowego prowadzenia badań we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowe laboratorium chemiczne Politechniki Śląskiej należy do najnowocześniejszych tego rodzaju pracowni.

Celem naszych badań jest opracowanie innowacyjnych materiałów o właściwościach katalitycznych, które stosowane są dla rozwoju czystych technologii chemicznych – wyjaśnia prof. Anna Chrobok.

Laboratorium Katalizy Przemysłowej posłuży do projektowania nowoczesnych ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle. Badacze zajmą się m.in. takimi problemami, jak wykorzystanie biomasy i materiałów pochodzenia roślinnego do magazynowania energii oraz technologiami wytwarzania inteligentnych materiałów do zastosowań medycznych, m.in. rusztowań do tkanek, ekoimplantów, nici chirurgicznych czy leków samouwalnialnych.

Oferujemy dla przemysłu nowatorskie technologie, czyli mówiąc w przenośni – „przepisy” na otrzymywanie nowoczesnych materiałów. Jest to bardzo ważne dla firm, które chcą się rozwijać, wprowadzając na rynek nowe materiały – szczególnie takie o wysokiej wartości dodanej. I my takie technologie proponujemy. Najczęściej już na etapie badań podstawowych albo później – badań rozwojowych – patentujemy je samodzielnie jako Politechnika Śląska lub już z partnerem przemysłowym, chroniąc jednocześnie własność intelektualną i po stronie uczelni, i przedsiębiorcy – dodaje prof. Chrobok.

Uczelnia współpracuje z największymi graczami przemysłu chemicznego na rynku polskim i międzynarodowym, m.in. Grupą Azoty – szczególnie z zakładami w Kędzierzynie-Koźlu i w Puławach. W tym roku dobiegnie końca projekt, w ramach którego będzie otrzymywany monomer kaprolakton do produkcji polikaprolaktonu.

To jest biodegradowalny polimer o bardzo dużych zastosowaniach biomedycznych, na przykład jako nici chirurgiczne, rusztowania do tkanek. Jest również materiałem, na podstawie którego możemy tworzyć leki samouwalniane – tłumaczy prof. Chrobok

W pracach badawczych biorą udział studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej. Już od początku studiów młodzi ludzie są zapraszani do wspólnej pracy przy projektach badawczych. W ten sposób już na II czy III roku studenci mogą uczestniczyć w realizacji konkretnego projektu, np. poprzez udział w Kole Chemicznym czy projektach PBL (Project i Problem Based Learning).

Nasi studenci, oprócz realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie rozwiązań dla przemysłu, biorą również udział w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami z zagranicy. W tym semestrze rozpoczynamy przedmiot w formie Project Based Learning, gdzie studentki I oraz III roku technologii chemicznej Politechniki Śląskiej będą pracowały ze studentem z Monash University w Australii nad opracowaniem materiałów zmiennofazowych do magazynowania energii cieplnej – mówi dr inż. Alina Brzęczek-Szafran z Politechniki Śląskiej, prowadząca jedną z grup badawczych w ramach PPBL.

Studenci pracują nad projektami z zakresu pozyskiwania czystej energii i wspierania ekologii, m.in. poszukują sposobów magazynowania energii cieplnej.

Jest to istotne zagadnienie w rozwiązaniach dotyczących zmniejszenia zużycia energii i tutaj studenci pracują nad pozyskaniem materiału posiadającego zdolność do magazynowania i do uwalniania energii cieplnej, podczas przechodzenia zmiany fazowej np. z ciała stałego w ciecz. Będziemy próbowali przekształcić cukry w materiały zmiennofazowe, które będą oparte na cieczach jonowych. Będziemy przekształcać cukry w ciecze jonowe bądź też w sole jonowe, które mogą mieć zdolność do uwalniania i do magazynowania energii cieplnej – wyjaśnia dr Brzęczek-Szafran.

Laboratorium Katalizy Przemysłowej jest kolejną nowoczesną pracownią badawczą, którą w tym roku uruchomiono na Politechnice Śląskiej. Wcześniej otwarto m.in. pracownie badawcze na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, które zostały sfinansowane z dotacji prezydenta Katowic, a łączny koszt inwestycji w 2021 r. wyniósł 4,5 mln zł.

MK, źródło: PŚl

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)