Aktualności
Badania
10 Lutego
Fot. Tom Bridge
Opublikowano: 2021-02-10

Polscy badacze odkryli nietypową rafę dewońską

Nieznany wcześniej typ rafy dewońskiej, podobnej do współczesnych raf koralowych, odkrył polsko-australijski zespół naukowców. Wyniki ich badań opublikowało prestiżowe czasopismo „Coral Reefs”. 

Największy rozwój raf przypadł w dewonie, czyli w okresie między 419 a 358 milionów lat temu. Rafy dewońskie pod wieloma względami zbliżone były do raf współczesnych – budowane przez wymarłą już grupę koralowców. Najpłytsze środowiska raf dewońskich zdominowane były przez gąbki, zaś koralowce preferowały głębsze środowiska. Dotychczasowe badania podkreślały różnice pomiędzy rafami dewońskimi a współczesnymi.

Opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Coral Reefs badania polsko-australijskiego zespołu pod kierunkiem dr. hab. Mikołaja Zapalskiego z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego opisują nietypową, bo skrajnie płytkowodną dewońską rafę zdominowaną przez koralowce.

Rafę odkryto w australijskim stanie Queensland. Tworzona była przez zespół koralowców o płaskich, masywnych i gałązkowych koloniach, które żyły w bardzo płytkich, mulistych wodach, okresowo podlegających silnemu falowaniu. To pierwsza opisana tego typu rafa dewońska na świecie.

Kształt kolonii koralowców jest do pewnego stopnia uzależniony od czynników środowiska. Naukowcy postawili hipotezę, że koralowce współczesne, mimo bardzo odległego pokrewieństwa, powinny w zbliżonym środowisku wytworzyć zespół o podobnej częstości występowania poszczególnych typów kolonii. Badając niewielkie rafy przybrzeżne wokół Magnetic Island, wewnątrz szelfowej wyspy na Wielkiej Rafie Barierowej, naukowcy stwierdzili, że charakteryzują się one bardzo podobnymi warunkami środowiskowymi do badanej rafy dewońskiej. Prace porównawcze raf Magnetic Island wykazały, że budowane są przez zespół koralowców o bardzo zbliżonych kształtach kolonii oraz częstości występowania poszczególnych typów, co potwierdziło wcześniejszą hipotezę.

Obok dr. hab. Mikołaja Zapalskiego w skład zespołu wchodzili: prof. Andrew H. Baird, dr Tom Bridge i dr James Daniell z James Cook University oraz dr Michał Jakubowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)