Aktualności
Badania
07 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-10-07

Polscy naukowcy będą badać mowę nienawiści i fake newsy

Naukowcy z międzynarodowego konsorcjum iTRUST koordynowanego przez badaczkę z Politechniki Warszawskiej zostali laureatami konkursu sieci CHIST-ERA. Otrzymali ponad 1,1 mln zł na badanie wzorców zachowań komunikacyjnych, charakterystycznych dla nowej retoryki używanej w mediach społecznościowych w dyskusjach na tematy polaryzujące społeczeństwo.

Celem sieci CHIST-ERA jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas ogłoszono 12 konkursów na międzynarodowe projekty realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci (w Polsce Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2013 r.). Konkurs CHIST-ERA Call 2021 obejmował swoją tematyką następujące obszary badawcze:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS);
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

W gronie laureatów znalazł się zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Budzyńskiej z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  Politechniki Warszawskiej. Otrzymali oni ponad 1,1 mln zło na realizację projektu pt. Interwencje przeciwko zjawisku polaryzacji w społeczeństwie na rzecz mediów społecznościowych godnych zaufania: Od diagnozy do terapii.

Główne zagrożenia związane z cyfryzacją – mowa nienawiści i fake newsy – stanowią naruszenie podstawowego warunku dla zaufania i bycia godnym zaufania, które są kluczowe dla konstruktywnej, rozsądnej i odpowiedzialnej komunikacji, a także dla opartej na współpracy i etycznej organizacji społeczeństw. Zachowania te prowadzą ostatecznie do efektu polaryzacji, polegającego na tym, że użytkownicy mediów społecznościowych nieustannie wzajemnie się atakują w emocjonalny sposób, skupiając się na tym, co ludzi dzieli, a nie na tym, co ich łączy – tłumaczy badaczka.

W ramach projektu iTRUST naukowcy zbadają wzorce zachowań komunikacyjnych, charakterystycznych dla nowej retoryki używanej w mediach społecznościowych w dyskusjach na tematy polaryzujące społeczeństwo, takich jak COVID-19 czy zmiany klimatyczne. Grupa badawcza The New Ethos pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Budzyńskiej (koordynatorki konsorcjum) opracuje narzędzia teoretyczne i technologiczne dla analityki danych językowych, związanych z mową nienawiści i fake newsami. Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z dwoma laureatkami grantów ERC: prof. Marie-Francine Moens (KU Leuven Belgia) i dr Virginie Van Ingelgom (UCLouvain Belgia) oraz z prof. Andrea Roccim (Università della Svizzera italiana, Lugano) i prof. Carlesem Sierra (Artificial Intelligence Research Institute, Hiszpania). Badacze sięgną po metody i narzędzia związane z retoryką, politologią porównawczą, lingwistyką korpusową, przetwarzaniem języka naturalnego, systemami wieloagentowymi czy obliczeniową argumentacją. Wsparcie zapewnią specjaliści w zakresie studiów nad mediami czy technologii opartych na sztucznej inteligencji. Z uwagi na znaczenie projektu dla społeczeństwa opartego na wiedzy, naukowcy położą duży nacisk na działania informacyjne i podnoszenie świadomości użytkowników, które zostaną podjęte we współpracy z mediami, muzeami i innymi partnerami.

Naszą długofalową ambicją jest ustanowienie europejskiej sieci i fundamentów dla sztucznej inteligencji godnej zaufania w odpowiedzi na priorytet Komisji Europejskiej Europe fit for the Digital Age – przekonuje koordynatorka konsorcjum.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa 3 lata.

Obecnie trwa nabór w konkursie CHIST-ERA ORD na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania (CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software). O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wnioski można składać do 14 grudnia. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

W listopadzie sieć CHIST-ERA ogłosi kolejny konkurs, CHIST-ERA Call 2022, obejmujący następujące tematy:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS);
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI).

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)