Aktualności
Badania
12 Maja
Źródło: Human Molecular Genetics
Opublikowano: 2021-05-12

Polscy naukowcy opisali nową jednostkę chorobową

Nową jednostkę chorobową chrakteryzującą się niedoborem odporności z autozapaleniem i dysmorfią opisał zespół naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Centrum Zdrowia Dziecka. 

Wyniki ich prac opublikowano w prestiżowym Human Molecular Genetics, a ich znaczenie zostało podkreślone przez wydawcę zapowiedzią artykułu na okładce. Opisano w nim chorobę chrakteryzującą się niedoborem odporności z autozapaleniem i dysmorfią. Przyczyną uwarunkowanej genetycznie choroby młodego pacjenta okazał się być wariant genu IL6ST, kodującego receptor dla cytokin. Dzięki technice sekwencjonowania genomu (dokładnie jego kodującej części, czyli eksomu) badacze zidentyfikowali mutację odpowiedzialną za rozwój choroby, opisaną jako IL6ST Tyr186_Tyr190del.

Gen IL6ST koduje białko GP130 warunkujące przekazywanie sygnału prozapalnego cytokin z rodziny interleukiny 6. Zmutowana forma białka GP130 w niekontrolowany sposób pobudza białka JAK i STAT, które regulują szereg istotnych funkcji komórkowych. Somatyczne mutacje IL6ST, w szczególności małe monoalleliczne delecje, z których najczęściej występuje IL6ST Ser187_Tyr190del, są znaną przyczyną zapalnych guzów wątrobowokomórkowych, ale dotychczas nie opisano choroby wywoływanej przez takie mutacje występujące konstytutywnie.

Dalsze badania wykazały, że zmutowane komórki pacjenta charakteryzują się pobudzeniem białek sygnałowych STAT3. Dzięki tym ustaleniom lekarze mają nadzieję, że w leczeniu nowego zespołu chorobowego można będzie zastosować nowoczesne inhibitory szlaku sygnałowego JAK/STAT – ruksolitynib lub tofacytynib.

Chorobę chrakteryzującą się niedoborem odporności z autozapaleniem i dysmorfią opisali badacze z Zakładu Genetyki Medycznej pod kierownictwem prof. Rafała Płoskiego we współpracy z zespołem prof. Dominiki Nowis. Przyczyną uwarunkowanej genetycznie choroby młodego pacjenta okazał się być wariant genu IL6ST, kodującego receptor dla cytokin.

W badaniach uczestniczyli naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Centrum Zdrowia Dziecka.

źródło: WUM

 

Dyskusja (0 komentarzy)