Aktualności
Badania
24 Sierpnia
Źródło: Unsplash
Opublikowano: 2023-08-24

Polscy naukowcy w „Nature” o inwazyjnych gatunkach drzew

Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem badaczy z Polski opublikował wyniki prac dotyczących różnorodnych uwarunkowań inwazji biologicznych obcych geograficznie gatunków drzew oraz czynników przeciwdziałającym inwazjom. Artykuł na ten temat ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „Nature”.

W badaniach, których wyniki zostały przedstawione w artykule Native diversity buffers against severity of non-native tree invasions, naukowcy wykorzystali ogólnoświatowy zbiór danych, żeby przeanalizować, w jaki sposób różnorodność rodzimych lasów, działalność człowieka i warunki środowiskowe wpływają na inwazje obcych  geograficznie gatunków drzew.

Stwierdzono, że czynniki antropogeniczne (np. odległość od najbliższego portu morskiego) zwiększają prawdopodobieństwo inwazji nierodzimych gatunków drzew. Intensywność inwazji jest natomiast zwiększana przez niską różnorodność rodzimych gatunków drzew. Badacze wskazali również, że najskuteczniejszymi gatunkami inwazyjnymi są te, których tolerancja na ekstremalne zimno lub suszę jest zbliżona do tolerancji rodzimych zbiorowisk drzew.

Wyniki badań opisane w „Nature” dostarczają informacji potrzebnych do profilaktycznego zarządzania ekosystemami leśnymi w celu łagodzenia negatywnych ekologicznych i społeczno-ekonomicznych skutków inwazji drzew. Wśród kilkudziesięciu autorów artykułu są także badacze z polskich jednostek: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)