Dzięki temu polscy naukowcy oraz doktoranci otrzymali możliwość rozwoju współpracy z organizacją, w tym tworzenie wspólnych programów, np. doktorskich. Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność, dlatego zatrudnia obok biologów, także biochemików, fizyków oraz informatyków. Około 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej), a czterech to członkowie Royal Society.

Grupy naukowe EMBL publikują ponad 650 artykułów w recenzowanych czasopismach rocznie (681 w 2016 roku), których ogólna jakość stawia organizację wśród czołowych instytucji badawczych na całym świecie. Powyżej 75% publikacji publikowanych jest wspólnie z ponad 800 innymi instytucjami. Publikacje EMBL mają wpływ na cytowanie, które jest czterokrotnie wyższe w porównaniu do średniej światowej w naukach przyrodniczych.

MK

Źródło: MNiSW