Aktualności
Badania
28 Czerwca
Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Opublikowano: 2021-06-28

Polska konstelacja mikrosatelitów obserwacyjnych

Porozumienie o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów do obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności podpisali przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments SA, PCO SA, Instytutu Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz i Wojskowej Akademii Technicznej. 

Podpisanie porozumienia jest naturalną konsekwencją współpracy tych podmiotów w projektach, które są już obecnie realizowane. Chodzi zwłaszcza o projekt dotyczący opracowania polskiej konstrukcji mikrosatelity obserwacyjnego (EagleEye – finansowany w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki NCBR) oraz projekt budowy konstelacji nanosatelitów (PIAST – finansowany przez NCBR ze środków przeznaczonych na badania w obszarze bezpieczeństwa i obronności). Bardzo istotne jest również doświadczenie wszystkich sygnatariuszy porozumienia w realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pozwala ono na wdrożenie europejskich standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization), gwarantujących niezbędny poziom jakości opracowanych rozwiązań.

Powstanie konstelacji podniesie poziom bezpieczeństwa kraju i przyczyni się do poszerzenia możliwości wykorzystania nowoczesnych środków obronnych pozyskiwanych lub już będących w posiadaniu Sił Zbrojnych RP (np. pociski JASSM-ER czy też wchodzące w skład zestawów HIMARS pociski ATACMS o zasięgu 300 km).

Sygnatariusze porozumienia proponują Ministerstwu Obrony Narodowej wykorzystanie w projekcie budowy konstelacji modułowej platformy HYPERSAT opracowanej przez Creotech Instruments (lider przedsięwzięcia) we współpracy z pozostałymi sygnatariuszami. Platforma może zostać zmodyfikowana w sposób spełniający wymogi projektu oraz zostanie wyposażona w teleskop umożliwiający uzyskanie zobrazowań o wysokiej rozdzielczości. Proponowane rozwiązanie wpisze się w działania po stronie MON ukierunkowane na pozyskanie narodowych zdolności w zakresie satelitarnego rozpoznania obrazowego. Stworzy jednocześnie szansę na znaczące włączenie polskiego przemysłu oraz rodzimych ośrodków naukowo-badawczych w stworzenie konstelacji.

Powierzenie zadania budowy mikrosatelitów rodzimym podmiotom przyczyni się także to zwiększenia obecności reprezentantów polskiego przemysłu w łańcuchach dostaw międzynarodowego sektora kosmicznego. Działanie to będzie wpisywać się w cele zawarte w Polskiej Strategii Kosmicznej, które powinny zostać osiągnięte do roku 2030.

źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Dyskusja (0 komentarzy)