Aktualności
Badania
21 Grudnia
SDS OmiProbe – animacja badania in vivo
Opublikowano: 2017-12-21

Polska przełomowa technologia, która umożliwi wczesną diagnozę raka piersi. INNOventure inwestuje 3 mln zł w SDS Optic

Spółka SDS Optic opracowuje mikrosondę wykorzystywaną w diagnostyce nowotworów piersi. „Zastosowanie naszej technologii pozwoli zmniejszyć umieralność na nowotwór piersi nawet o 30%” – zapewniają naukowcy, którzy stworzyli spółkę. Firma ma już gotowy prototyp mikrosondy, teraz przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych. Dzięki inwestycji INNOventure SDS Optic dostosuje swoje laboratorium do potrzeb dalszych etapów prac nad technologią, rozbuduje zespół naukowy i biznesowy o najwyższej klasy specjalistów, wdroży opracowany model biznesowy oraz przygotuje się do wejścia na jeden z parkietów giełdowych.

– Dzięki prowadzonym pracom ma powstać mikrosonda umożliwiająca diagnostykę nowotworów piersi, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru HER2 (receptora nabłonkowego czynnika wzrostu). Jest to marker nowotworowy wskazujący na pewien szczególny rodzaj raka piersi. Oznaczanie poziomu tego receptora jest bardzo ważne, ponieważ pozwala przewidzieć agresywność nowotworu, a dodatkowo umożliwia wprowadzenie skutecznej terapii celowanej, zwiększając szanse na wyleczenie – mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, pomysłodawczyni mikrosondy i dyrektor ds. naukowych w SDS Optic.

Obecna wersja urządzenia jest w stanie wykrywać stężenia markerów w wymaganych medycznie zakresach. Dzięki sondzie nie będzie już potrzeby pobierania tkanek, a precyzyjny, liczbowy wynik badania lekarz i pacjentka otrzymają w kilkanaście minut.

– Zasada działania naszej sondy polega na wprowadzeniu w okolice guza lub do węzła chłonnego cieniutkiej igiełki, dzięki której będzie można niemal natychmiast uzyskać informacje, czy HER2 jest pozytywny czy negatywny, oraz dokładnie ilościowo określić poziom jego stężenia. Dziś diagnoza nowotworu jest bardzo czasochłonna. To również skomplikowane i bolesne badanie dla pacjentek. Zastosowanie mikrosondy oszczędzi kobiecie bólu i stresu związanego z biopsją i długim oczekiwaniem na wyniki – tłumaczy Marcin Staniszewski, pomysłodawca i prezes zarządu SDS Optic.

Już teraz urządzenie diagnostyczne SDS Optic wzbudza szerokie zainteresowanie lekarzy onkologów oraz innych specjalizacji. Dokładność generowanych wyników badań umożliwia przyszłe szerokie zastosowanie komercyjne oraz naukowe.

– Wykorzystanie naszej technologii w diagnostyce nowotworów piersi pozwoli w bardzo dużym stopniu zmniejszyć umieralność na nowotwór, nawet o 30%. Dzięki naszej mikrosondzie diagnoza jest obiektywna, pozbawiona ryzyka błędnej interpretacji wyniku przez człowieka, które to ryzyko występuje w innych metodach, a także znacznie szybsza, co zwiększa szanse na wyleczenie i obniża koszty leczenia – dodaje dr hab. Magdalena Staniszewska.

Inwestycja INNOventure pozwoli firmie SDS Optic m.in. na skalibrowanie jej urządzenia do potrzeb badań klinicznych. W tej chwili spółka tworzy plan laboratorium biologicznego, które jest niezbędne do dalszych prac badawczych. Dzięki funduszom od INNOventure laboratorium zostanie wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, co pozwoli uwiarygodnić polskie osiągnięcia przed zagranicznymi partnerami.  Firma planuje zakończyć prace kalibracyjne oraz badania kliniczne w 2021 roku. Po tym procesie będzie mogła udostępnić urządzenie lekarzom i pacjentom na całym świecie.

To czwarta inwestycja INNOventure w spółkę zajmującą się technologiami dla medycyny.
– SDS Optic to kolejna firma w naszym portfelu, która dowiodła, że potrafi dobrze wykorzystać przyznane jej fundusze. W 2015 roku spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Strategmed, dzięki któremu w ciągu dwóch lat opracowała prototyp swojej sondy. Poznaliśmy zespół i plany technologiczne oraz biznesowe firmy. Widzimy duży potencjał tak w samym urządzeniu, jak i rynku rozwiązań MedTech. To zresztą kierunek obierany nie tylko w Polsce. Potwierdzeniem tego jest rekordowy grant z programu Komisji Europejskiej w ramach SME Instrument, który został uruchomiony w SDS Optic kilka dni temu. Dzięki takim inwestycjom polskie innowacje mogą z czasem poprawiać jakość opieki medycznej na całym świecie – mówi Marcin Bielówka, partner zarządzający w INNOventure.

– Oprócz imponującej technologii argumentem przemawiającym za inwestycją w SDS Optic były dla nas kompetencje i determinacja zespołu, z którym będziemy rozwijać ten projekt. Warto zaznaczyć, że twórcy technologii większość swojego naukowego i zawodowego życia spędzili w USA, pracując m.in. dla Harvard Medical School czy centrum badań NASA. Motywacją do powrotu do Polski była właśnie spółka i chęć jej rozwijania w ojczyźnie. Z zespołem naukowym od kilkunastu miesięcy współpracuje Interim Manager, który opracował i nadzoruje stronę biznesową i finansową projektu. Taka ścieżka jest raczej ewenementem i tym bardziej należy wspierać to przedsięwzięcie – dodaje Leszek Skowron, manager inwestycyjny, który w funduszu jest odpowiedzialny za komercjalizację projektów z branży medycznej.

Inwestycja INNOventure wesprze również proces komercjalizacji urządzenia SDS Optic i wdrażanie opracowanego modelu biznesowego.

– Od stycznia 2018 r. będziemy sukcesywnie powiększać nasz zespół i wdrażać opracowane strategie komercjalizacji i komunikacji oraz model biznesowy i wizję projektu. Przygotowujemy również firmę do procesu przekształcenia w spółkę akcyjną i w odpowiednim czasie jej upublicznienia na jednym z parkietów giełdowych – dodaje Mateusz Sagan, Interim Manager, pełniący funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w SDS Optic.

INNOventure jest wspólnym projektem Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa. Działa jako fundusz inwestujący środki finansowe w innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze biznesowym, ale mające w swojej genezie komponent prac badawczo-rozwojowych. Celem wsparcia jest zamiana wiedzy i pomysłów na udziały w innowacyjnych spółkach, a technologii na akceptowane przez rynek produktu i usługi. Fundusz może wziąć udział w rozwoju projektów, które prowadzą do założenia nowych spółek, jak i zainwestować w istniejące już podmioty.

mg

Dyskusja (0 komentarzy)