Aktualności
Badania
24 Maja
Opublikowano: 2019-05-24

Polsko-czeska współpraca transgraniczna

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o nazwie SUWAT: „Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane”. Głównym celem projektu jest zacieśnienie polsko-czeskiej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy GIG Katowice i VSB-TU Ostrawa dotyczącej rozwiązywania problemu potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku zrzutu wód dołowych po obu stronach granicy.

Nasza współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie z powodzeniem rozpoczęła się w projektach związanych z badaniami hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w strefie przygranicznej po obu stronach granicy Republiki Czeskiej i Polski, realizowanych wspólnie w projektach PAHMET i TERDUMP – mówi dr Leszek Drobek, kierownik projektu w GIG. – Obecnie rozszerzamy tę współpracę na kompleksowe rozwiązywanie kolejnych problemów ekologicznych we wspólnym obszarze przygranicznym. Wszystkie elementy środowiska naturalnego się przenikają, dlatego ważne jest prowadzenie badań stanu środowiska porównywalnymi metodami i procedurami po obu stronach granicy na obszarach objętych działalnością górniczą. W obecnie realizowanym projekcie SUWAT skupiamy się na wodach.

Po obu stronach granicy wytypowane zostały kluczowe miejsca poboru próbek wód z cieków powierzchniowych, rzek i strumieni, do których odprowadzane są wody kopalniane. Monitoring jakości wody będzie prowadzony zarówno przed, jak i za zrzutem wód dołowych. Wszystkie działania będą koordynowane w trakcie regularnych polsko-czeskich inspekcji.

W Polsce teren badań obejmuje głównie powiaty wodzisławski i raciborski, a po stronie czeskiej obszar ostrawsko-karwiński, powiaty Karwina, Ostrawa Miasto i Frydek-Mistek. Na podstawie zweryfikowanej terenowej i laboratoryjnej wspólnej metodologii badań, zostanie dokonana ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną UE. Wnioski z projektu pozwolą na ujednolicenie instrumentów legislacyjnych po obu stronach granicy.

Projekt realizowany jest w ramach programu: POWT Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, Interreg V-A, a jego koordynatorem jest Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

JK

(Źródło: GIG)

Dyskusja (0 komentarzy)